Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Overzicht principes en afspraken: verschil tussen versies

Regel 5: Regel 5:
 
__TOC__
 
__TOC__
  
== Basisprincipes ==
+
== EAR Basisprincipes ==
=== Status Vastgesteld ===
 
{| class="table overzichtstabel"
 
    |-
 
    !class="tweebreed" | Afspraken Top 10
 
    !class="tweebreed" | Overige Basisprincipes
 
    |-
 
  |class="tweebreed"|
 
    {{#Ask: [[Categorie:EAR Basisprincipes]] [[Atlas::Ja]] [[Status::Vastgesteld]] | limit=500 | sort=ID | format=ul|?ID}}
 
  |class="tweebreed"|
 
    {{#Ask: [[Categorie:EAR Basisprincipes]] [[Atlas::Nee]] [[Status::Vastgesteld]] [[Status::Vastgesteld]] |format=ul |sort=ID|?ID }}
 
|}
 
  
=== Status Afgevoerd ===
+
{{#Ask: [[Categorie:EAR Basisprincipes]] | limit=500 | sort=Status, ID | order=desc, asc |?ID |?Status|?Datum-geldig-vanaf|?Datum-laatste-wijziging|?Datum-afgevoerd }}
{{#Ask: [[Categorie:EAR Basisprincipes]] [[Status::Afgevoerd]] | limit=500 | sort=ID | format=ul|?ID}}
 
  
== Algemene EAR principes ==
+
== EAR Afgeleide EAR principes ==
=== Status Vastgesteld ===
 
{| class="table overzichtstabel"
 
    |-
 
    !class="tweebreed" | Algemene EAR-principes, voormalig MARIJ 1.0
 
    !class="tweebreed" | Overige algemene EAR-principes
 
    |-
 
  |class="tweebreed"|
 
    {{#Ask: [[Categorie:Principes]] [[ID::~EAR*]] [[Status::Vastgesteld]] | limit=500 | sort=ID | format=ul|?ID}}
 
  |class="tweebreed"|
 
    {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::I-domein totaal]] [[Status::Vastgesteld]] |?Externe informatie = |format=ul |?ID }}
 
|}
 
  
=== Status Afgevoerd ===
+
{{#Ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] | limit=500 | sort=Status, ID | order=desc, asc | ?ID |?Status|?Datum-geldig-vanaf|?Datum-laatste-wijziging|?Datum-afgevoerd}}
{| class="table overzichtstabel"
 
    |-
 
    !class="tweebreed" | Algemene EAR-principes, voormalig MARIJ 1.0
 
    !class="tweebreed" | Overige algemene EAR-principes
 
    |-
 
  |class="tweebreed"|
 
    {{#Ask: [[Categorie:Principes]] [[ID::~EAR*]] [[Status::Afgevoerd]] | limit=500 | sort=ID | format=ul|?ID}}
 
  |class="tweebreed"|
 
    {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::I-domein totaal]] [[Status::Afgevoerd]] |format=ul |?ID }}
 
|}
 
 
 
=== Status Agenda ===
 
{| class="table overzichtstabel"
 
    |-
 
    !class="tweebreed" | Algemene EAR-principes, voormalig MARIJ 1.0
 
    !class="tweebreed" | Overige algemene EAR-principes
 
    |-
 
  |class="tweebreed"|
 
    {{#Ask: [[Categorie:Principes]] [[ID::~EAR*]] [[Status::Agenda]] | limit=500 | sort=ID | format=ol}}
 
  |class="tweebreed"|
 
    {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::I-domein totaal]] [[Status::Agenda]] |?Externe informatie =  |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 
|}
 
 
 
== Specifieke EAR principes ==
 
=== Status Vastgesteld ===
 
{{#Ask: [[Categorie: EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Status::Vastgesteld]] | limit=500 | format=category|sort=ID|?ID}}
 
 
 
=== Status Afgevoerd ===
 
{{#Ask: [[Categorie: EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Status::Afgevoerd]] | limit=500 | format=category|sort=ID|?ID}}
 
 
 
=== Status Agenda ===
 
{{#Ask: [[Categorie: EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Status::Agenda]] | limit=500 | format=category|sort=ID|?ID}}
 
 
 
==NORA Principes==
 
 
 
{| class="table overzichtstabel"
 
    |-
 
    !class="tweebreed" | NORA Basisprincipes
 
    !class="tweebreed" | NORA Afgeleide principes
 
    |-
 
  |class="tweebreed"|
 
    {{#Ask: [[Categorie:NORA Basisprincipes]] | limit=500 | sort=ID | format=ol}}
 
  |class="tweebreed"|
 
    {{#ask: [[Categorie:NORA Afgeleide principes]]  |sort=ID |format=ol |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 
|}
 

Versie van 15 mei 2015 04:07


EAR Basisprincipes

 IDStatusDatum-geldig-vanafDatum-laatste-wijzigingDatum-afgevoerd
Afspraak - Geen eigen alternatief bij generiek beschikbare i-dienstenAtlas01Vastgesteld2014/02/012015/05/03
Afspraak - Streven naar gemeenschappelijkheid standaardisatie en hergebruikAtlas02Vastgesteld2014/02/012015/05/03
Afspraak - Ook hergebruik in primair procesAtlas03Vastgesteld2014/02/012015/05/03
Afspraak - Compenseer individueel nadeelAtlas04Vastgesteld2014/02/012015/05/03
Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatieAtlas05Vastgesteld2014/02/012015/05/03
Afspraak - Organisatie inrichten op basis van concern RijkAtlas06Vastgesteld2014/02/012015/05/26
Afspraak - Voorkom dubbelingen door ordening processen en doelgroepenAtlas07Vastgesteld2014/02/012015/05/03
Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaarAtlas08Vastgesteld2014/02/012015/05/03
Afspraak - Gebruik open standaardenAtlas09Vastgesteld2014/02/012015/05/03
Afspraak - Gebruik beschikbare bouwstenenAtlas10Vastgesteld2014/02/012015/05/03

EAR Afgeleide EAR principes

 IDStatusDatum-geldig-vanafDatum-laatste-wijzigingDatum-afgevoerd
CDC: BeschikkingsmachtCDC01Vastgesteld2014/02/012015/02/15
DWR-FDA: Hergebruik door serviceoriëntatieDWR-FDA03Vastgesteld
DiDu: Kerndepartementen werken digitaalDiDu01Vastgesteld2014/02/012015/02/09
DiDu: Rijksbreed informatie delenDiDu02Vastgesteld2014/02/012015/05/15
DiDu: Bedrijfsprocessen zijn leidendDiDu03Vastgesteld2014/02/012015/02/09
DiDu: Digitale duurzaamheid vanaf het beginDiDu04Vastgesteld2014/02/012015/02/24
DiDu: Records zijn eenvoudig te vindenDiDu05Vastgesteld2014/02/012015/02/09
DiDu: Records zijn openbaarDiDu06Vastgesteld2014/02/012015/05/15
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegdDiDu07Vastgesteld2014/02/012015/05/15
DiDu: Records zijn beveiligdDiDu08Vastgesteld2014/02/01
DiDu: Ordening in procesgebonden dossiersDiDu09Vastgesteld2014/02/012015/05/26
DiDu: Direct overbrengen voor permanente bewaringDiDu13Vastgesteld2014/02/012015/02/09
DiDu: Bestand tegen veranderingenDiDu15Vastgesteld2014/02/012015/02/09
EAR: Efficiencyperspectief bij interne dienstenEAR03Vastgesteld2014/02/012015/05/26
EAR: Gemeenschappelijk begrippenkader RijksdienstEAR13Vastgesteld2015/02/012015/05/26
EAR: Adequaat beheer informatiehuishoudingEAR15Vastgesteld2014/02/012014/02/01
EAR: Webservice georienteerde architectuurEAR17Vastgesteld2014/02/012015/05/26
EAR: Basis- en RijksinfrastructuurEAR18Vastgesteld2014/02/012015/05/26
GRC: verrekeningGRC02Vastgesteld2014/02/012015/02/09
GRC: continuiteit en beschikbaarheidGRC07Vastgesteld2014/02/012015/05/26
GRC: snelheid boven 100% dekkendheidGRC14Vastgesteld2014/02/012015/02/09
GRC: beheerafsprakenGRC15Vastgesteld2015/02/012015/02/09
GRC: cloudoplossing kopen i.p.v. bouwenGRC17Vastgesteld2014/02/012015/02/09
GRC: aanbod DWR-voorzieningen vanuit GRCGRC18Vastgesteld
IB: Verantwoordelijkheid lijnmanagementIB01Vastgesteld
IB: Gebruiker centraalIB02Vastgesteld2014/02/012015/05/20
IB: Onder- en overrubricering voorkomenIB03Vastgesteld
IB: Gegevensbeveiliging samen met netwerkbeveiligingIB04Vastgesteld2014/02/012015/05/20
IB: Verantwoord en bewust gedrag is essentieelIB05Vastgesteld2014/02/012015/05/26
IB: Overheidsbreed afspraken over kaders en maatregelenIB06Vastgesteld
IB: Kennis en expertise essentieelIB07Vastgesteld
IB: Integrale aanpak vereistIB08Vastgesteld
RON: Eenduidig IP-nummerplanRON05Vastgesteld
Sourcing Besparen op kosten door slimme sourcingSourcing01Vastgesteld2014/02/012015/09/01
Sourcing Helder onderscheid tussen kerntaken en perifere takenSourcing02Vastgesteld2014/02/012015/09/01
Sourcing Concentratie van de uitvoering van generieke perifere I-dienstenSourcing03Vastgesteld2014/02/012015/09/01
Sourcing Een eenduidig en transparant keuzeprocesSourcing04Vastgesteld2014/02/012015/09/01
Sourcing Professionele besturing van sourcingSourcing05Vastgesteld2014/02/012015/09/01
Sourcing Van uitbesteden van taken naar afnemen van dienstenSourcing07Vastgesteld2015/02/012015/09/01
DAT: Eenmalig registreren met uniek IdentificatienummerToegang01Vastgesteld
DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerkerToegang02Vastgesteld
DAT: registratie van werkrelatiesToegang03Vastgesteld
DAT: Inzagerecht RIdMToegang04Vastgesteld
DAT: HRM bron voor IAMToegang05Vastgesteld
DAT: Herleidbaarheid tot verantwoordelijkeToegang06Vastgesteld
DAT:Toegangsbeleid o.b.v. rollen regels en requestsToegang07Vastgesteld2014/02/012015/03/16
DAT: Toegang Rijksvoorzieningen vereist RIdM-registratieToegang08Vastgesteld
DAT:RIdM borgt privacyToegang09Vastgesteld
DAT: RIdM is service georiënteerdToegang10Vastgesteld
Toegang: Erkende identificatiemiddelenToegang11Vastgesteld2015/03/162015/05/03
Toegang: Sterkte van authenticatieToegang12Vastgesteld
Toegang: Ontkoppeling authenticatie van autorisatieToegang13Vastgesteld
WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- ApparatuuronafhankelijkWPD01Vastgesteld2015/05/19
WPD: Flexibele werkruimteWPD02Vastgesteld2015/05/19
CDC: continuiteit DC-voorzieningCDC02Afgevoerd2014/02/012015/02/092015/05/19
CDC: dienstverlening housingCDC03Afgevoerd2014/02/012015/02/092015/05/19
CDC: duurzaamheidCDC04Afgevoerd2014/02/012015/05/192015/05/19
CDC: KoppelvlakkenCDC05Afgevoerd2014/02/012015/05/192015/05/19
CDC: informatiebeveiligingCDC06Afgevoerd2014/02/012015/02/092015/05/19
CDC: schaalbaarheidCDC07Afgevoerd2014/02/012015/05/192015/05/19
DWR-FDA: Ontkoppel apparaat en functionaliteiDWR-FDA01Afgevoerd2014/02/012015/05/192015/05/19
DWR-FDA: Flexibele werkplekken als doelDWR-FDA02Afgevoerd2014/02/012015/05/062015/05/06
DWR-FDA: Serviceoriëntatie voor DMSDWR-FDA04Afgevoerd2014/02/012015/02/042015/02/04
DWR-FDA: Informatiebeveiliging actualiserenDWR-FDA05Afgevoerd2014/02/012015/02/042015/02/04
DWR-FDA: To concentrate or not to concentrateDWR-FDA06Afgevoerd2014-02-012015-02-052015-02-05
DWR-FDA: Organisatorische scope RijksdienstDWR-FDA07Afgevoerd2014/02/012015/02/042015/02/04
DWR-FDA: Community en samenwerkenDWR-FDA08Afgevoerd2014-02-012015-02-052015-02-05
DWR-Zoeken: Doel zoekdienstDWR-Zoeken01Afgevoerd2015/02/012015/03/132015/03/13
DWR-Zoeken: gebruikerDWR-Zoeken02Afgevoerd2014/02/012015/05/192015/05/19
DWR-Zoeken: standaardkoppelvlakkenDWR-Zoeken03Afgevoerd2014/02/012015/05/192015/05/19
DWR-Zoeken: kwaliteitDWR-Zoeken04Afgevoerd2014/02/012015/05/192015/05/19
DWR-Zoeken: eisenDWR-Zoeken05Afgevoerd2014/02/012015/03/132015/03/13
DWR-Zoeken: vindbaarheidDWR-Zoeken06Afgevoerd2014/02/012015/05/192015/05/19
DWR-Zoeken: wijze van aansluitingDWR-Zoeken07Afgevoerd2014/02/012015/05/032015/05/03
DWR-Zoeken: bronnen voor autorisatie en authenticatieDWR-Zoeken08Afgevoerd2014/02/012015/05/032015/05/03
DWR-Zoeken: eigenaarschap beheerDWR-Zoeken09Afgevoerd2014/02/012015/05/192015/05/19
DWR-Zoeken: toekomst en kostenDWR-Zoeken10Afgevoerd2014/02/012015/05/032015/05/03
DiDu: Ieder record heeft een unieke bronDiDu11Afgevoerd2014/02/012015/05/262015/05/26
DiDu: Vernietiging na afloop bewaartermijnDiDu12Afgevoerd2014/02/012015/03/162015/03/16
DiDu: Actieve preservering is geregeldDiDu14Afgevoerd2014/02/012015/02/042015/02/04
DiDu: Gebruik maken van generieke voorzieningenDiDu16Afgevoerd2014/02/012015/02/042015/02/04
DiDu: Specificaties op open standaarden baserenDiDu17Afgevoerd2014/02/012015/02/042015/02/04
EAR: Onderscheiden door expertiseEAR01Afgevoerd2014-02-012015-05-262015-05-26
EAR: Waarborgen verantwoording taakuitvoeringEAR02Afgevoerd2014/02/012015/05/262015/05/26
EAR: Beschikbaarheid dienstverleningEAR04Afgevoerd2014/02/012015/05/262015/05/26
EAR: Signaleren en bestrijden discontinuiteitEAR05Afgevoerd2014/02/012015/05/262015/05/26
EAR: Hergebruik bouwstenenEAR06Afgevoerd2014/02/012015/05/032015/05/03
EAR: Bevordering uitwisselbaarheidEAR07Afgevoerd2014/02/012015/05/262015/05/26
EAR: Persoonlijke werkruimteEAR08Afgevoerd2014/02/012015/05/192015/05/19
EAR: Erkende identificatiemiddelenEAR09Afgevoerd2014/02/012015/03/162015/03/16
EAR: Rijksbrede authenticatiemiddelenEAR10Afgevoerd2014/02/012015/05/032015/05/03
EAR: ToegangsbeleidEAR11Afgevoerd2014/02/012015/03/162015/03/16
EAR: Sterkte van authenticatieEAR12Afgevoerd2014/02/012015/03/162015/03/16
EAR: Toepassingsprofiel MetadataEAR14Afgevoerd2014/02/012015/05/152015/05/15
EAR: Toegankelijkheid openbare informatieEAR16Afgevoerd2014/02/012015/05/152015/05/15
EAR: Dynamische processen los van stabiele gegevensEAR19Afgevoerd2014/02/012015/05/032015/05/03
EAR: Persoonlijke werkplekEAR20Afgevoerd2014/02/012015/05/192015/05/19
EAR: Ontkoppeling authenticatie van autorisatieEAR21Afgevoerd2014/02/012015/03/162015/03/16
GRC: selfserviceGRC01Afgevoerd2014/02/012015/05/192015/05/19
GRC: informatiebeveiliging conform BIRGRC04Afgevoerd2014/02/012015/05/262015/05/26
GRC: data-protectie en applicatiebeveiligingGRC05Afgevoerd2014/02/012015/02/092015/02/09
GRC: awarenessGRC06Afgevoerd2014/02/012015/02/092015/02/09
GRC: geconsolideerde rekencentraGRC08Afgevoerd2014/02/012015/05/262015/05/26
GRC: aanbod clouddiensten platform en apparaat onafhankelijkGRC09Afgevoerd2014/02/012015/02/092015/02/09
GRC: continuiteit van verbinding centraalGRC10Afgevoerd2014/02/012015/02/092015/02/09
GRC: Governance uitwerkenGRC11Afgevoerd2014/01/012015/02/092015/02/09
GRC: Effect op ICT personeelsbestandGRC13Afgevoerd2014/02/012015/02/092015/02/09
GRC: EU afspraken inzake CloudstandaardeGRC16Afgevoerd2014/02/012015/02/092015/02/09
RAS: Algemene architectuurprincipes en hun betekenis voor de RASRAS01Afgevoerd2014/02/012015/04/012015/04/01
RAS: selfserviceRAS02Afgevoerd2014/02/012015/04/012015/04/01
RAS: dienstgerichtRAS03Afgevoerd2014/02/012015/04/012015/04/01
RAS:deelbaarRAS04Afgevoerd2014/02/012015/04/012015/04/01
RAS: veiligRAS06Afgevoerd2014/02/012015/04/012015/04/01
RAS: beschikbaarRAS07Afgevoerd2014/02/012015/04/012015/04/01
RAS: schaalbaarRAS08Afgevoerd2014/02/012015/04/012015/04/01
RAS: beheerbaarRAS09Afgevoerd2014/02/012015/04/012015/04/01
RAS: toegankelijkRAS10Afgevoerd2014/02/012015/04/012015/04/01
RAS:verrekenbaarRAS11Afgevoerd2014/02/012015/04/012015/04/01
RAS: modulairRAS12Afgevoerd2014/02/012015/04/012015/04/01
Sourcing Informatiebeveiliging: vertrouwen en beveiligingSourcing06Afgevoerd2014/02/012015/09/012015/09/01

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 mei 2015 om 04:07.