Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DAT:RIdM borgt privacy

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID Toegang09
Stelling Het systeem RIdM waarborgt de (wettelijke) privacy van geregistreerde personen.
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Toelichting rationale De wet bescherming van persoonsgegevens (WBP) is bedoeld om de privacy van personen te waarborgen en is ook van toepassing op Toegang/RIdM.
Toelichting implicaties Bij vraagstukken m.b.t toegang tot overheidsinformatie en/of -systemen wordt een Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd. De maatregelen die uit dit assessment naar voren komen moeten rondom RIdM worden doorgevoerd.
Beschrijving Technische maatregelen betreffen o.a. functionele beperkingen en autorisatie-instellingen van de software. Administratief organisatorisch gaat het om de juiste toedeling van en het toezicht op activiteiten en verantwoordelijkheden m.b.t. RIdM en het (her)gebruik van de informatie daaruit. Het niveau van beveiliging wordt altijd aangepast aan de risico's die met een bepaalde werk-relatie annex zijn (denk o.a. aan bijzondere functies in het kader van defensie, justitie, etc.).
Voorbeelden statement 4: De in het register RIdM geregistreerde personen hebben de mogelijkheid tot inzage in de inhoud en het gebruik van de gegevens die over hen zijn vastgelegd.
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DAT:RIdM borgt privacy Geabstraheerd van bron
DAT:RIdM borgt privacy Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online