Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Bibliotheek inleiding

Inhoud Bibliotheek

de figuur is een foto van een oude bibliotheek met houten boekenkasten
De bibliotheek oude stijl

De architectuur bibliotheek bevat architectuurdocumenten van de Rijksdienst en documenten die relevant zijn voor de architectuur van de Rijksdienst. Documenten die in de bibliotheek worden geplaatst voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het document heeft relevantie voor de architectuur van de Rijksdienst.
  • Het document heeft de status rijksbreed bestuurlijk vastgesteld of erkend.
  • Het document is een Pdf-bestand.
  • Het document is kleiner dan 20 Mb.

De inhoud van veel documenten is eveneens terug te vinden als content op deze website. Het document is echter gebruikt als basis voor besluitvorming en het vaststellen van "een stukje architectuur", terwijl de content van deze website de gehele rijksarchitectuur in samenhang moet weergeven.

Bronnen

De afbeelding die hiernaast is weergegeven geeft een beeld van een ouderwetse bibliotheek met wanden met planken die geheel gevuld zijn met boeken.

Als u doorklikt op naar de bibliotheek dan krijgt u de index van documenten gepresenteerd die als basis hebben gediend voor de inhoud van deze website.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 sep 2016 om 04:06.