Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Inleiding voor projectmanagers

Wat biedt de EAR aan project- en programmamanagers?

de figuur geeft weer dat er een view is voor project- en programmamanagers op de EAR. De figuur toont de EAR, de betreffende view en een mannetje dat vanuit de view met een verrekijker naar de EAR kijkt.
De iAtlas: view voor project- en programmamanagers

We maken afspraken, stellen kaders vast, benoemen standaarden en bouwstenen rondom onze informatiehuishouding zodat:

 • De juiste samenhang ontstaat.
 • De overlap tussen en afhankelijkheid van ontwikkelingen worden geïdentificeerd.
 • De samenwerking tussen organisaties wordt bevorderd.
 • Complexiteit beheersbaar wordt en blijft.
 • Hergebruik van bestaande oplossingen mogelijk wordt.
 • Risico's beperkt en beheersbaar blijven.
 • Investeringen toekomstvast zijn en desinvesteringen worden voorkomen.

En waar vinden al die ontwikkelingen plaats? Hoe komen we van de huidige situatie naar een gewenste situatie? Veelal gebeurt dat in projecten (met sturing op output) en programma's (met sturing op outcome). Het is dus van groot belang dat men binnen projecten en programma's bekend is met het bestaan van die afspraken, kaders, standaarden en bouwstenen. En weet waarom die afspraken van belang zijn. Welke baten "werken onder architectuur" heeft.

Vandaar dat de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) een "view" voor project- en programma-managers heeft. Zodat zij bijvoorbeeld weten:

 • Wat architectuur is?
 • Met hun opdrachtgevers in gesprek kunnen gaan over de noodzaak van samenhang.
 • Weten wat ze aan hun project-architecten moeten vragen.
 • Het onderscheid kennen tussen Referentiearchitectuur, AS-IS Architectuur, Doelarchitectuur, Enterprise Architectuur, Project Start Architectuur (PSA)en Solution Architectuur.

Baten van architectuur voor projecten

Waarom is architectuur eigenlijk noodzakelijk voor de Rijksdienst? Bron: SOGETI

In algemene zin draagt architectuur en in het bijzonder de EAR bij aan verregaande vormen van horizontale samenwerking. Daarnaast

 • Levert het goede samenhang en samenwerking tussen afzonderlijke ministeries en de Rijksdienst als geheel,
 • Zorgt het voor kennisuitwisseling,
 • Maakt het complexiteit beter beheersbaar,
 • Ondersteunt het hergebruik van bestaande oplossingen,
 • Bevordert het toekomstvaste investeringen,
 • Beperkt het het risico van desinvesteringen en te late oplevering van informatiesystemen,
 • Biedt het de mogelijkheid voor het opdelen van grote projecten in modules met eigen einddoel en resultaat met behoud van samenhang en
 • Identificeert het de overlap tussen projecten.


Als je kijkt wat architectuur, de EAR of daarop gebaseerde architectuurdocumenten zoals een PSA, een doel- of een solutionarchitectuur, projecten zelf biedt, dan

 • Geeft het alle projectleden een helder vertrekpunt en de juiste beperkingen, reikwijdte en richtlijnen
 • Stelt het zeker dat de oplossing van het project past in het grotere plaatje
 • Zorgt het er voor dat projecten een snelle start kunnen maken
 • Draagt het bij aan het zeer snel accepteren van de praktijk van de architectuur
 • Geeft het een helder beeld van de invloed van architectuur op een project
 • Helpt het projectmanagers input om een beter projectplan te maken
 • Helpt het bij het outsourcen van suppliers
 • Is het een waardevol document voor het 'binnenboord houden van' mensen binnen een project
 • Is het een waardevol document in het omzetten van oplossingen naar de uitvoering, onderhoud en beheer
 • Betekent het minder uitgebreide discussies met de sponsors van jouw project
 • Maakt het projecten meer betrouwbaar en
 • Versnelt het de voortgang van projecten

Baten voor project- of programmamanager

Het nut dat een project- of programmamanager van de Architectuur Rijksdienst kan hebben zit 'm niet direct in die architectuur zelf, maar zit 'm meer in het resultaat dat mede door het werken onder architectuur wordt bereikt: meer samenhang en werkbare oplossingen. Van belang daarbij is dat wordt onderkend wat men aan architectuur kan hebben bij veranderingsprocessen, waarbij naast architectuurinstrumenten instrumenten/standaarden als PRINCE2®, MSP en Portfoliomanagement een rol van betekenis kunnen spelen.


Project- en programmamanagers kunnen koers houden door hun programma of project ‘onder architectuur' te brengen. De EAR biedt hen een kader voor het bewerkstelligen van convergentie en consensus en een middel om veranderingen te sturen en te ondersteunen. Het beperkt het risico op desinvesteringen en haperende informatiesystemen.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 aug 2016 om 04:05.