Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Informatiseringsdomein Datacenterdiensten

de figuur toont aan over welk van de 7 informatiseringsdomeinen deze pagina gaat: Datacenterdiensten
Datacenterdiensten

Omschrijving van het domein

De datacenterdiensten zorgen voor het onderbrengen en beschikbaar stellen van de hardware (serverpark), die nodig is om de voorzieningen en de data van de domeinen document- en gegevensdiensten te operationaliseren. Deze diensten hebben betrekking op fysieke housing en hosting en het operationeel beheer van software en data. Datacenters vormen samen met (netwerk)connectiviteit het fundament van de ICT-infrastructuur. Met behulp van dit fundament kunnen straks Rijksbrede diensten worden aangeboden en ontsloten. Het betreft hierbij zowel de ontsluiting van de diensten geleverd door interne overheidsleveranciers als externe leveranciers. Ruim 60 datacenters worden teruggebracht naar één datacentervoorziening Rijk met 4 moderne overheids-datacenters in 2020, die gezamenlijk met het Rijksoverheidsnetwerk (RON 2.0) dat in ontwikkeling is, de basis vormen van de Gesloten Rijkscloud. Op deze datacenters zullen de systemen en applicaties van de verschillende departementen worden geplaatst. Vanaf hier zullen dus zowel de Rijksbrede diensten als de departementale diensten worden aangeboden. De functionaliteit wordt ontsloten/gedistribueerd via de Rijksoverheid Application Store. Vanuit de datacenters zal ook dienstverlening als Platform As A Service (PAAS) en Infrastructure As A Service (IAAS) worden aangeboden. Inmiddels zijn 4 (rijks)overheidsdatacenters (ODC's)geopend. Op 27 november 2014 heeft de formele overdracht plaatsgevonden van de oplevering van het nieuwe Overheidsdatacenter (ODC) Haagse km2. Dit vierde ODC (van de Haagse km2) is in Rijkswijk geopend. Dit datacenter is één van de 5 grote datacenters voor de Rijksoverheid als onderdeel van de consolidatie van een groot aantal kleinere datacenters en computerruimtes. Al eerder waren de ODC's van RWS/DJI, DUO en de Belastingdienst geopend. Het Rijksvastgoedbedrijf zal het ODC voor het Shared Service Center (SSC-ICT) in fases laten realiseren.

Het streefbeeld is dat de rijksdienst na 2015 beschikt over een platform dat tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken alsmede interdepartementale samenwerking, op een veilige en vertrouwde manier mogelijk maakt. Voor de gebruikers van de I-infrastructuur moet het niet uitmaken waar de diensten binnen het Rijk vandaan komen.

Algemene kaders Consolidatie Datacenters Rijk

Het kaderdocument Algemene Kaders Consolidatie datacenters Rijk. Datavoorziening Rijk, d.d. 3 april 2012, versie 1.0 vormt de uitgangspositie voor de verdere opzet en realisatie van de datacentervoorziening Rijk.

Principes, standaarden en informatiseringsdiensten

Onderstaande tabel toont de principes, standaarden en informatiseringsdiensten (bouwstenen) rond datacenterdiensten, die in diverse (doel)architecturen en registers voor dit domein zijn opgenomen.

Principes en afspraken Standaarden I-diensten

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 jun 2015 om 04:08.