Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

IPv4-IPv6

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID IP6-IP4
Beschrijving Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de tegenwoordig gangbare voorganger IPv4.
Toelichting

Gebruik deze standaard (IP4 èn IP6) bij implementatie van ICT netwerksystemen.

Let op: Om interoperabiliteit maximaal te waarborgen heeft College Standaardisatie 'pas toe of leg uit' van toepassing verklaard op de combinatie van IPv4 en IPv6. Een organisatie moet dus beide versies vragen bij de aanschaf van een ICT-product/-dienst.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/ipv6-en-ipv4
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Netwerk
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Datacenterdiensten
Beheerder IETF
Vastgesteld door College Standaardisatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
DigID Realiseert IPv4-IPv6
ON 2013 Realiseert IPv4-IPv6
OT2010 Realiseert IPv4-IPv6
Rijksoverheid.nl Realiseert IPv4-IPv6
DigID Voldoet aan IPv4-IPv6
ON 2013 Voldoet aan IPv4-IPv6
OT2010 Voldoet aan IPv4-IPv6
Rijksoverheid.nl Voldoet aan IPv4-IPv6
EAR Online