Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Datacenter RWS/DJI

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDDatacenter Rijkswaterstaat-Dienst Justitiele Inrichtingen
Beschrijvinghousing en hosting
ArchitectuurcomponentGegevensopslag
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
InformatiseringsdomeinDatacenterdiensten
Intern - ExternIntern
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Datacenter RWS/DJIRealiseert principe

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 nov 2022 om 13:04.