Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

CDC: informatiebeveiliging

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID CDC06
Stelling De datacentervoorziening Rijk biedt housing op informatiebeveiligingsniveau tot en met staatsgeheim confidentieel.
Informatiseringsdomein Datacenterdiensten
Toelichting rationale Het kabinet hecht er aan dat de burger vertrouwen kan hebben in de wijze waarop het Rijk omgaat met de opslag en het gebruik van digitale gegevensbestanden. De Rijksbrede beveiligingseisen zoals onder meer vastgelegd in de BIR en VIR-BI zijn dan ook kaderstellend voor de datacentervoorziening Rijk.
Toelichting implicaties Housing tot en met het niveau Staatsgeheim Confidentieel maakt standaard deel uit van de dienstverlening van de datacentervoorziening Rijk. Voor de niveaus Staatsgeheim Geheim en Staatsgeheim Zeer Geheim zijn de benodigde risicomaatregelen dusdanig dat deze zich minder lenen voor consolidatie. Bezien of binnen de datacentervoorziening Rijk een pluspakket op deze niveaus aangeboden kan worden. In ieder geval één van de datacenters moet het hoogste (informatie)beveiligingsniveau kunnen aanbieden.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/09
Datum-afgevoerd 2015/05/19
Versiebeheer 150519 - De stelling geeft aan dat Datacenter een dienst verleent tot een bepaald beveiligingsniveau. Dat is niet een principe maar een ontwerpeis voor de betreffende oplossing. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk. 150209 - Tekst is aangepast. Inhoudelijk geen wijziging.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
CDC: informatiebeveiliging Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Datacenter BD (Bouwsteen) Realiseert CDC: informatiebeveiliging
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) Realiseert CDC: informatiebeveiliging
Datacenter Noord (Bouwsteen) Realiseert CDC: informatiebeveiliging
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen) Realiseert CDC: informatiebeveiliging
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) Realiseert CDC: informatiebeveiliging
Datacenter BD (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: informatiebeveiliging
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: informatiebeveiliging
Datacenter Noord (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: informatiebeveiliging
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: informatiebeveiliging
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: informatiebeveiliging
EAR Online