Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

CDC: informatiebeveiliging

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDCDC06
StellingDe datacentervoorziening Rijk biedt housing op informatiebeveiligingsniveau tot en met staatsgeheim confidentieel.
InformatiseringsdomeinDatacenterdiensten
Toelichting rationaleHet kabinet hecht er aan dat de burger vertrouwen kan hebben in de wijze waarop het Rijk omgaat met de opslag en het gebruik van digitale gegevensbestanden. De Rijksbrede beveiligingseisen zoals onder meer vastgelegd in de BIR en VIR-BI zijn dan ook kaderstellend voor de datacentervoorziening Rijk.
Toelichting implicatiesHousing tot en met het niveau Staatsgeheim Confidentieel maakt standaard deel uit van de dienstverlening van de datacentervoorziening Rijk. Voor de niveaus Staatsgeheim Geheim en Staatsgeheim Zeer Geheim zijn de benodigde risicomaatregelen dusdanig dat deze zich minder lenen voor consolidatie. Bezien of binnen de datacentervoorziening Rijk een pluspakket op deze niveaus aangeboden kan worden. In ieder geval één van de datacenters moet het hoogste (informatie)beveiligingsniveau kunnen aanbieden.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/02/09
Datum-afgevoerd2015/05/19
Versiebeheer150519 - De stelling geeft aan dat Datacenter een dienst verleent tot een bepaald beveiligingsniveau. Dat is niet een principe maar een ontwerpeis voor de betreffende oplossing. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk. 150209 - Tekst is aangepast. Inhoudelijk geen wijziging.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
CDC: informatiebeveiligingRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Datacenter BD (Bouwsteen)RealiseertCDC: informatiebeveiliging
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen)RealiseertCDC: informatiebeveiliging
Datacenter Noord (Bouwsteen)RealiseertCDC: informatiebeveiliging
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen)RealiseertCDC: informatiebeveiliging
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen)RealiseertCDC: informatiebeveiliging
Datacenter BD (Bouwsteen)Realiseert principeCDC: informatiebeveiliging
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen)Realiseert principeCDC: informatiebeveiliging
Datacenter Noord (Bouwsteen)Realiseert principeCDC: informatiebeveiliging
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen)Realiseert principeCDC: informatiebeveiliging
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen)Realiseert principeCDC: informatiebeveiliging

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.