Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Datacenter Staatsgeheim

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDDatacenter Staatsgeheim
Beschrijvinghousing en hosting
ArchitectuurcomponentGegevensopslag
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
InformatiseringsdomeinDatacenterdiensten
Intern - ExternIntern
StatusAgenda

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Datacenter StaatsgeheimRealiseert principe

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
EAR Online