Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

CDC: schaalbaarheid

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID CDC07
Stelling De datacenters van de datacentervoorziening Rijk zijn opwaarts en neerwaarts effectief schaalbaar in housingcapaciteit.
Informatiseringsdomein Datacenterdiensten
Toelichting rationale “Effectief” betekent dat zowel de variatie in vraagbehoefte van de deelnemende rijksorganisaties flexibel dient te worden opgevangen als ook de “state of the art”-ontwikkeling op het vlak de IT. Concreet betekent het dat de capaciteit van het datacenter op- en neerwaarts schaalbaar (modulair opgebouwd) moet zijn, variërend zowel met de behoefte aan vierkante meters, energie en dataopslag van bestaande en nieuwe deelnemende rijksorganisaties aan de realisatietrajecten als met de IT-ontwikkelingen. De minimale en maximale bovengrenzen van de schaalbaarheid zijn benoemd in de verwervingsdocumenten van betreffende realisatietrajecten.
Toelichting implicaties Concreet betekent het dat de capaciteit van het datacenter op- en neerwaarts schaalbaar (modulair opgebouwd) moet zijn, variërend zowel met de behoefte aan vierkante meters, energie en dataopslag van bestaande en nieuwe deelnemende rijksorganisaties aan de realisatietrajecten als met de IT-ontwikkelingen. De minimale en maximale bovengrenzen van de schaalbaarheid zijn benoemd in de verwervingsdocumenten van betreffende realisatietrajecten.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/19
Datum-afgevoerd 2015/05/19
Versiebeheer 150519 - De stelling beschrijft een eis aan de oplossing voor Datacenter, niet een principe. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
CDC: schaalbaarheid Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Datacenter BD (Bouwsteen) Realiseert CDC: schaalbaarheid
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) Realiseert CDC: schaalbaarheid
Datacenter Noord (Bouwsteen) Realiseert CDC: schaalbaarheid
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen) Realiseert CDC: schaalbaarheid
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) Realiseert CDC: schaalbaarheid
Datacenter BD (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: schaalbaarheid
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: schaalbaarheid
Datacenter Noord (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: schaalbaarheid
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: schaalbaarheid
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: schaalbaarheid


EAR Online