Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Basisprincipe

Basisgegevens

Kennismodel Kennismodel EAR
Icoon Principe.png
Definitie EAR Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van:
  • de primaire en ondersteunende bedrijfsvoering van het Rijk,
  • en de dienstverlening van het Rijk vanuit het perspectief van de afnemer.
Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.
Primaire categorie EAR Basisprincipes
Overige categorieën
Opmaaksjabloon Standaardelementopmaak
Bron NORA v3.0
Verwijzing
Eigenschap te gebruiken in glossary (Pagina's van dit elementtype worden niet automatisch opgenomen in de glossary)


Toegestane eigenschappen

Eigenschappen ID, Stelling, Toelichting rationale, Toelichting implicaties, Beschrijving, Voorbeelden, Toepassingsgebied, Atlas, Status, Datum-geldig-vanaf, Datum-laatste-wijziging, Datum-afgevoerd, Versiebeheer


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

Vertrekpunt Elementrelatie Eindpunten
Basisprincipe Realiseert Doel
Basisprincipe Geabstraheerd van bron Bron


Toegestane relaties naar dit elementtype

Vertrekpunt Elementrelatie Eindpunten
Afgeleid principe Realiseert Basisprincipe


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Basisprincipe te maken, vul de naam in en klik op de button:

 


Van dit elementtype bestaan reeds de onderstaande elementen:
Uit ArchiMate: "Principles are strongly related to goals and requirements. Similar to requirements, principles define intended properties of systems. However, in contrast to requirements, principles are broader in scope and more abstract than requirements. A principle defines a general property that applies to any system in a certain context. A requirement defines a property that applies to a specific system.

A principle needs to be made specific for a given system by means of one or more requirements, in order to enforce that the system conforms to the principle. For example, the principle “Information management processes comply with all relevant laws, policies, and regulations” is realized by the requirements that are imposed by the actual laws, policies, and regulations that apply to the specific system under design.

A principle is motivated by some goal. For example, the aforementioned principle may be motivated by the goal to maintain a good reputation and/or the goal to avoid penalties. The principle provides a means to realize its motivating goal, which is generally formulated as a guideline. This guideline constrains the design of all systems in a given context by stating the general properties that are required from any system in this context to realize the goal. Principles are intended to be more stable than requirements in the sense that they do not change as quickly as requirements may do. Organizational values, best practices, and design knowledge may be reflected and made applicable in terms of principles."

EAR Online