Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Bron

Basisgegevens

Kennismodel Kennismodel EAR
Icoon Icoon Beleidsbron.png
Definitie Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.
Primaire categorie Bronnen
Overige categorieën Publiceren
Opmaaksjabloon Standaardelementopmaak
Bron Afgeleid van NORA wiki
Verwijzing
Eigenschap te gebruiken in glossary (Pagina's van dit elementtype worden niet automatisch opgenomen in de glossary)


Toegestane eigenschappen

Eigenschappen ID, Beschrijving kort, Beschrijving, Toelichting, Contactpersoon, Publicatiedatum, Organisatie, Type Bron, Status, Vertrouwelijk, Interne informatie, Externe informatie, Externe informatie (t), Informatiseringsdomein


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

Er zijn voor Bron geen toegestane relaties gedefinieerd.


Toegestane relaties naar dit elementtype

Vertrekpunt Elementrelatie Eindpunten
Afgeleid principe Geabstraheerd van bron Bron
Basisprincipe Geabstraheerd van bron Bron
Doel Geabstraheerd van bron Bron


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Bron te maken, vul de naam in en klik op de button:

 


Van dit elementtype bestaan reeds de onderstaande elementen:

Toelichting

De naam van het element in het wiki-kennismodel is 'Bron'. De logische naam luidt 'Strategisch bronmateriaal'.

Afstemming Kennismodel NORA

NORA onderscheidt beleidskader en bron in twee aparte categorieën. Omdat het onderscheid tussen beleidskader en bron niet altijd duidelijk is (iets kan beide zijn), brengt EAR het samen in de categorie 'Bron' met daarin de eigenschap 'Typering' om aan te geven of het gaat om een 'Beleidskader', 'Algemene theorie', en/of 'Overig'.

  • Beleidskader NORA: is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, Kamerstukken en bestuursakkoorden)
  • Bron NORA: de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.
EAR Online