Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Externe informatie

Kennismodel Kennismodel EAR
Type URL
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaan Ja
Weergave op invulformulieren Tekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Uitleg over de eigenschap

Deze eigenschap verwijst naar een internetpagina of -document die geen deel uitmaakt van deze wiki. Verwijzingen worden alleen opgenomen als met enige zekerheid kan worden aangenomen dat de URL waarnaar wordt verwezen stabiel is. Ook wordt deze eigenschap gebruikt om te verwijzen naar vertrouwelijke informatie in de samenwerkingsfaciliteit op Rijksweb.

Gebruikt door

Alle elementen

Afstemming NORA

Overeenkomstig in gebruik.

Pagina's die de eigenschap "Externe informatie" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Algemene zaken functies +http://nl.wikipedia.org/wiki/PIOFACH  +
Aquo standaard +https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/aquo-standaard  +
ArchiMate +http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/  +
Archiefbesluit 1995 +https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-1995-671.html  +
Archiefregeling +https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-70.html  +
Archiefwet 1995 +https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-1995-276.html  +
Architectuur +http://www.noraonline.nl/wiki/Architectuur  +
Architectuurlaag +http://ec.europa.eu/isa/documents/eif brochure 2011.pdf  +
B
BRT - Basisregistratie Topografie +http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BRT.htm  +
BSN Beheervoorziening +http://www.rvig.nl/bsn/inhoud/beheervoorziening-bsn  +
BWB +https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/bwb  +
Basisregistratie +http://www.e-overheid.nl  +
Basisregistratie Inkomen +http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk en inkomen/geregistreerde inkomen en de inkomensverklaring/niet eens met geregistreerde inkomen/meer informatie over het geregistreerde inkomen  +
Basisregistratie Kadaster +http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BRK.htm  +
Basisregistratie Ondergrond +http://www.basisregistratiesienm.nl/basisregistraties/ondergrond  +
Basisregistratie Personen +http://www.rvig.nl/brp  +
Basisregistratie Voertuigen +http://www.rdw.nl/overrdw/Paginas/Kentekenregister-is-basisregistratie-voertuigen.aspx  +
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken +http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/WOZ.htm  +
Basisregistratie lonen arbeids en uitkeringsverhoudingen +http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/1494-basisregistratie-lonen-arbeids-en-uitkeringsverhoudingen-blau  +
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) +http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BAG.htm  +
Beleidsfuncties +http://www.wikixl.nl/wiki/ear/index.php/BFM: Primaire functies  +
Berichtenbox bedrijven +http://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/  +
Berichtenbox burgers +https://www.logius.nl/diensten/mijnoverheid/  +
Besluit Archiefoverdrachten Rijksadministratie +http://wetten.overheid.nl/BWBR0004427  +
C
Card Management System +http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/nieuwsdetail?refId=172895  +
EAR Online