Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Externe informatie

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
URL
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Uitleg over de eigenschap

Deze eigenschap verwijst naar een internetpagina of -document die geen deel uitmaakt van deze wiki. Verwijzingen worden alleen opgenomen als met enige zekerheid kan worden aangenomen dat de URL waarnaar wordt verwezen stabiel is. Ook wordt deze eigenschap gebruikt om te verwijzen naar vertrouwelijke informatie in de samenwerkingsfaciliteit op Rijksweb.

Gebruikt door

Alle elementen

Afstemming NORA

Overeenkomstig in gebruik.

Showing 20 pages using this property.
A
B

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:16.