Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Lees- en gebruikwijzer

Inleiding

De Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) gaat over de inrichting van de informatievoorziening van de Rijksdienst. De EAR bevat alle principes/kaders, richtlijnen die gelden bij “ het werken aan de informatievoorziening van de Rijksdienst”. Daarnaast bevat de EAR ook de registers met I-standaarden en I-diensten en maken de NORA-principes onderdeel uit van de EAR.

De EAR is een kennisbank die voor de verschillende doelgroepen bepaalde ingangen op de informatie. Op dit moment bestaan er drie ingangen:

1. Een ingang voor bestuurders: de iAtlas;

2. Een ingang voor projectmanagers (en programmamanagers);

3. Een ingang voor architecten.

Die ingangen zijn te vinden in de bovenbalk. In die bovenbalk vind je naast een algemene inleiding "Over EAR" en de "Bibliotheek" de volgende ingangen:

Voor bestuurders

dit is een foto van een bestuurderstafel

Ben je bestuurder, ga dan naar de iAtlas.

Die vind je bij "Voor bestuurders". Daar vind je een aantal pagina's specifiek gemaakt voor bestuurders. De iAtlas is een ingang op de EAR die speciaal is gemaakt voor bestuurders. Je kunt zowel de iAtlas als (clickable) pdf downloaden als (delen) van de inhoud in deze kennisbank lezen.

Voor project- en programmamanagers

Er is een aparte ingang gemaakt voor project- en programmamanagers. Onder het kopje "Voor projectmanagers" kun je deze informatie vinden. Daar wordt bijvoorbeeld ingegaan op de relatie tussen Informatieplanning, Architectuur en het uitvoeren van projecten en programma's. Ook vind je er een lijst met veel gestelde vragen rondom projecten/programma's en architectuur.

Voor architecten en adviseurs

Voor architecten en adviseurs zijn de overige menu-onderdelen beschikbaar. Dat zijn dus (naast de inleiding "Over EAR"):

  • Voor architect/adviseur
  • Informatiseringsdomeinen
  • Bibliotheek

Alle afspraken en kaders per I-domein

deze foto geeft een handdruk weer, uitbeeldend dat er afspraken zijn gemaakt.
Samenwerken betekent afspraken maken met elkaar

1. Bepaal welke I-domeinen voor jou van belang zijn. Bijvoorbeeld: je doet een project waarbij zowel het domein applicatiediensten als het domein gegevensdiensten van toepassing is. Ga dan:


2. Eerst naar het I-domein applicatiediensten. Daar vind je een beschrijving van het domein en onderaan die pagina zie je welke principes, afspraken, standaarden en I-diensten op dat domein van toepassing zijn.


3. Ga dan naar het I-domein gegevensdiensten. Daar vind je een beschrijving van het domein gegevensdiensten en onderaan die pagina zie je welke principes, afspraken, standaarden en I-diensten op dat domein van toepassing zijn.

Alle vastgestelde doelarchitecturen

Er is een pagina waar je alle doelarchitecturen kunt vinden.

Het register I-standaarden

Via de pagina I-standaarden vind je de verschillende lijsten die samen et register I-standaarden vormen.

Het register I-diensten

Via de pagina I-diensten vind je de verschillende doorverwijzingen naar het Rijksregister I-diensten (inclusief de lijst met bouwstenen van NORA).

Alle in deze EAR opgenomen brondocumenten

Via de Bibiotheek vind je alle brondocumenten die in de EAR zijn opgenomen. Er bestaan twee versies:

  • een alfabetische lijst waarin je de lijst vindt met alle documenten. Als je op een document klikt, ga je meteen naar het betreffende document.
  • een alfabetische index waarin je de lijst vindt met alle documenten, waarbij als je op een document klikt je wordt doorverwezen naar een EAR-pagina over dat document. Daar vind je naast een directe link naar het document ook aanvullende informatie.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2 apr 2015 om 09:14.