Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Casussen iAtlas


In de iAtlas zijn casussen opgenomen. Dit zijn praktijkvoorbeelden, waarin wordt aangegeven hoe "onder architectuur" de informatievoorziening is ingericht ter ondersteuning van het betreffende bedrijfsproces. De Rijksdienst heeft er om diverse redenen belang bij dat generieke kaders, diensten en producten, in het kader van standaardisatie en hergebruik, beschikbaar worden gesteld aan alle organisaties binnen de rijksdienst. Te vaak wordt nog gezocht naar specifieke toepassingen. De casussen laten zien hoe architectuur bijdraagt aan het maken van keuzes waarbij het belang van zowel de Rijksdienst als de betreffende organisatie gediend wordt.

Inspecteur Centraal
met de tablet op pad
Subsidies
flexibiliteit door uniformiteit
Deze figuur toont een miniatuur van de iAtlas-kaart die is opgesteld voor de casus NVWA. Door op deze miniatuur te klikken word je doorgeleid naar de betreffende casus.


Hoe NVWA haar ambities voor vernieuwing van de toezichtpraktijk praktisch vertaalde in een applicatie voor de tablet die naadloos aansluit op de werkprocessen van inspecteurs en de inspecteur onderweg optimaal ondersteunt.

Met de nieuwe werkwijze rekende NVWA bovendien op een praktische manier af met erfenissen van ‘eilandautomatisering’.

Klik hier voor de casus NVWA Inspecteur Centraal

deze figuur toont een miniatuur van de iAtlas-kaart die is opgesteld voor de casus Dienst Regelingen. Door op deze miniatuur te klikken word je doorgeleid naar de betreffende casus.


Neem overeenkomsten in dienstverlening rondom regelingen als uitgangspunt en niet de bijzonderheden. Zo wint Dienst Regelingen aan flexibiliteit, klant­gerichtheid en efficiency.

Hoe één generiek applicatieplatform 160 losse applicaties kan vervangen en hoe daarmee nieuwe subsidies sneller worden ingericht. En hoe klant­, medewerker­ en management­ informatie daardoor verbeteren.

Klik hier voor de casus Dienst Regelingen Subsidie

Digitale P-diensten
voor het Rijk
DUO Examens
Digitalisering schept ruimte voor nieuwe koers
deze figuur toont een miniatuur van de iAtlas-kaart die is opgesteld voor de casus P-Direkt. Door op deze miniatuur te klikken word je doorgeleid naar de betreffende casus.


P­-Direkt is de HRM­-dienstverlener van en voor ministeries.

Hoe rijksbreed gestandaardiseerde diensten voor digitale afhandeling van personele processen, die van elf departementen vervingen.

Met als resultaat: meer flexibiliteit en minder kosten voor het Rijk. 120.000 rijksambtenaren doen veel zelf via een digitaal zelfbedieningsportaal.

Klik hier voor de casus P-Direkt Digitale P-diensten

Deze figuur toont een miniatuur van de iAtlas-kaart die is opgesteld voor de casus DUO Examens. Door op deze miniatuur te klikken word je doorgeleid naar de betreffende casus.


DUO Examens heef de ambitie uit te groeien tot expertisecentrum voor de uitvoering van examinering en toetsing in het publieke domein.

Met een wendbaar uitvoeringsplatform voor digitale dienstverlening kan zij een integraal dienstenpakket leveren en adequaat inspelen op specifieke wensen en behoeften van opdrachtgevers. DUO zet daarvoor een ingrijpend en omvangrijk vernieuwingstraject in.

Klik hier voor de casus DUO Examens

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 jan 2015 om 05:06.