Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Basisregistratie Voertuigen

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Basisregistratie Voertuigen
Beschrijving Het kentekenregister van de RDW is een zeer betrouwbaar, volledig en actueel register van voertuiggegevens en gegevens van eigenaren/houders. Het Kentekenregister maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties
Externe informatie http://www.rdw.nl/overrdw/Paginas/Kentekenregister-is-basisregistratie-voertuigen.aspx
Architectuurcomponent Gegevensopslag
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Basisregistratie Voertuigen Realiseert principe
Basisregistratie Voertuigen Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

De basisregistratie voertuigen is in principe een 'open' register: eigenaren kunnen na inlog met hun DigID de eigen voertuiggegevens inzien.

EAR Online