Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

PDF/A-1

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID PDF/A-1
Beschrijving PDF is het gangbare formaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. PDF/A1 is een door ISO gestandaardiseerd formaat dat duurzame toegankelijkheid garandeert. PDF/A1 heeft alleen die functionaliteit die duurzaam ondersteund blijft. Een PDF/A1 document heeft alle informatie in zich (zoals de gebruikte lettertypen) die nodig is om het weer te geven ongeacht de gebruikte applicatie, ook in de toekomst. Een PDF/A1 document is niet afhankelijk van applicatie specifieke functies.
Toelichting Gebruik de standaard bij implementatie van software waarbij niet bewerkbare documenten moeten worden gecreëerd met als doel deze te archiveren. Alle gangbare office applicaties kunnen een document in PDF/A1 formaat opslaan.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/pdf-a1
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Beheerder NEN
Vastgesteld door College Standaardisatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Basisregistratie Voertuigen Realiseert PDF/A-1
Berichtenbox bedrijven Realiseert PDF/A-1
DWR Rijksportaal Realiseert PDF/A-1
Doc-Direct Realiseert PDF/A-1
E-SWF Realiseert PDF/A-1
OT2010 Realiseert PDF/A-1
Basisregistratie Voertuigen Voldoet aan PDF/A-1
Berichtenbox bedrijven Voldoet aan PDF/A-1
DWR Rijksportaal Voldoet aan PDF/A-1
Doc-Direct Voldoet aan PDF/A-1
E-SWF Voldoet aan PDF/A-1
OT2010 Voldoet aan PDF/A-1
EAR Online