Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

PDFv1.7

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID PDFv1.7
Beschrijving

PDF is het gangbare formaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. PDF 1.7 is door ISO gepubliceerd als open standaard (ISO 32000-1). PDF 1.7 is rijk aan features, onder andere om audio en video in een document op te nemen.

PDF v1.7 specificeert een bestandsformaat voor het weergeven van elektronische documenten. Het uitgangspunt van de standaard is dat het gebruikers mogelijk wordt gemaakt documenten uit te wisselen en te bekijken, zowel onafhankelijk van de omgeving waarin ze zijn gecreëerd, alsook de omgeving waarin ze worden uitgeprint of bekeken. Elk PDF v1.7 document bevat een complete beschrijving van een document, inclusief tekst, font objects (embedded of met typeface beschrijving), afbeeldingen, audio, video, en 2D/3D graphics.
Toelichting Gebruik de standaard bij implementatie van software waarbij niet- of beperkt reviseerbare documenten worden gecreëerd of bewerkt, die als doel hebben het publiceren of uitwisselen van deze documenten. De meeste office- en grafische applicaties ondersteunen PDF 1.7. Voor duurzaam toegankelijke documenten kunt u echter beter de PTLU-standaard PDF A1 of PDF A2 gebruiken.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/pdf-17
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Beheerder ISO
Vastgesteld door College Standaardisatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Basisregistratie Voertuigen Realiseert PDFv1.7
Berichtenbox bedrijven Realiseert PDFv1.7
DWR Rijksportaal Realiseert PDFv1.7
Doc-Direct Realiseert PDFv1.7
E-SWF Realiseert PDFv1.7
Handelsregister Realiseert PDFv1.7
OT2010 Realiseert PDFv1.7
TenderNed Realiseert PDFv1.7
Basisregistratie Voertuigen Voldoet aan PDFv1.7
Berichtenbox bedrijven Voldoet aan PDFv1.7
DWR Rijksportaal Voldoet aan PDFv1.7
Doc-Direct Voldoet aan PDFv1.7
E-SWF Voldoet aan PDFv1.7
Handelsregister Voldoet aan PDFv1.7
OT2010 Voldoet aan PDFv1.7
TenderNed Voldoet aan PDFv1.7
EAR Online