Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DigiKoppeling Standaard

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID Digikoppeling
Beschrijving

DigiKoppeling versie 2.0 (voorheen OSB) bestaat uit een set standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. Twee hoofdvormen van berichtenverkeer:

  1. Bevragingen; een vraag waar direct een reactie op wordt verwacht. Hierbij is snelheid van afleveren belangrijk. Als een service niet beschikbaar is, dan hoeft de vraag niet opnieuw worden aangeboden.
  2. Meldingen; men levert een bericht en pas (veel) later komt eventueel een reactie terug. In dat geval is snelheid van afleveren minder belangrijk. Als een partij even niet beschikbaar is om het bericht aan te nemen, dan is het juist wel gewenst dat het bericht nogmaals wordt aangeboden.
Toepassing Gestructureerde gegevensuitwisseling met GDI-voorzieningen
Toelichting

Digikoppeling is verplicht bij systemen bedoeld voor gestructureerde berichtenuitwisseling met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI (zoals de basisregistraties) en berichtverkeer dat sectoroverstijgend is.

Uitgezonderd zijn: uitwisseling Geo-informatie (daarvoor bestaat NEN3610) en de gevallen waarin de aanbieder van gegevens vaststelt dat geen noodzaak bestaat om de afnemer van de gegevens te authenticeren.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/digikoppeling-20
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Beheerder Logius
Vastgesteld door Forum Standaardisdatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Basisregistratie Kadaster Realiseert DigiKoppeling Standaard
Basisregistratie Personen Realiseert DigiKoppeling Standaard
Basisregistratie Voertuigen Realiseert DigiKoppeling Standaard
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken Realiseert DigiKoppeling Standaard
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Realiseert DigiKoppeling Standaard
Berichtenbox bedrijven Realiseert DigiKoppeling Standaard
Card Management System Realiseert DigiKoppeling Standaard
DigiLevering Realiseert DigiKoppeling Standaard
DigiMelding Realiseert DigiKoppeling Standaard
DigiPoort Realiseert DigiKoppeling Standaard
Digikoppeling (OIN-diensten) Realiseert DigiKoppeling Standaard
E-SWF Realiseert DigiKoppeling Standaard
Handelsregister Realiseert DigiKoppeling Standaard
MijnOverheid Realiseert DigiKoppeling Standaard
P-Direkt Realiseert DigiKoppeling Standaard
RIN Realiseert DigiKoppeling Standaard
Basisregistratie Kadaster Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
Basisregistratie Personen Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
Basisregistratie Voertuigen Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
Berichtenbox bedrijven Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
Card Management System Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
DigiLevering Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
DigiMelding Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
DigiPoort Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
Digikoppeling (OIN-diensten) Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
E-SWF Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
Handelsregister Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
MijnOverheid Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
P-Direkt Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
RIN Voldoet aan DigiKoppeling Standaard
EAR Online