Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Basisregistraties Adressen en Gebouwen
Beschrijving De BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De BAG biedt een overzicht van alle gebouwen in Nederland en een adressenbestand van hoge kwaliteit van heel Nederland.
Externe informatie http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BAG.htm
Architectuurcomponent Gegevensopslag
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Type functionaris Functionarissen (gemeentelijk) die de basisgegevens over adressen en gebouwen (doen) registreren.
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Heeft contract
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Realiseert principe
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online