Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDBasisregistraties Adressen en Gebouwen
BeschrijvingDe BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De BAG biedt een overzicht van alle gebouwen in Nederland en een adressenbestand van hoge kwaliteit van heel Nederland.
Externe informatiehttp://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BAG.htm
ArchitectuurcomponentGegevensopslag
WerkingsgebiedOverheidsbreed
InformatiseringsdomeinGegevensdiensten
Type functionarisFunctionarissen (gemeentelijk) die de basisgegevens over adressen en gebouwen (doen) registreren.
Intern - ExternExtern
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)Heeft contract
  • Aansluitvoorwaarden BAG (Let op: pagina bestaat niet.)
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)Realiseert principe
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)Voldoet aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.