Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

NEN-ISO/IEC 27001

 
Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.

Eigenschappen

ID ISO 27001
Beschrijving ISO 27001 specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie. Het ISMS is ontworpen met het oog op adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie afdoende beveiligen en vertrouwen bieden.
Toelichting De Nederlandse overheid heeft haar eigen kaders voor informatiebeveiliging afgeleid van de 27001 en 27002 normen. Dit zijn de sectorale baselines informatiebeveiliging. De Rijksdienst hanteert hiervoor de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). De andere baselines zijn de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA) en de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging (IBI).
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/nen-isoiec-27001
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Beveiliging
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein I-domein totaal
Beheerder NEN
Vastgesteld door College Standaardisatie

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
BSN Beheervoorziening (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27001
Basisregistratie Inkomen (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27001
Basisregistratie Kadaster (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27001
Basisregistratie Voertuigen (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27001
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27001
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27001
DigID (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27001
E-Herkenning (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27001
MijnOverheid (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27001
Overheid.nl (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27001
Rijksoverheid.nl (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27001
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27001
TenderNed (Bouwsteen) Realiseert NEN-ISO/IEC 27001
BSN Beheervoorziening (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27001
Basisregistratie Inkomen (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27001
Basisregistratie Kadaster (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27001
Basisregistratie Voertuigen (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27001
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27001
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27001
DigID (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27001
E-Herkenning (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27001
MijnOverheid (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27001
Overheid.nl (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27001
Rijksoverheid.nl (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27001
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27001
TenderNed (Bouwsteen) Voldoet aan NEN-ISO/IEC 27001
EAR Online