Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Rijkspas plateau 1 &2

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Rijkspas fysiek
Versie PDC2017
Beschrijving De Rijkspas is een multifunctionele smartcard die rijksbreed wordt gebruikt voor toegang tot de gebouwen en systemen van de Rijksoverheid.
Toelichting

Aansluiten

Organisaties die gebruik willen maken van de Rijkspas kunnen contact opnemen met de portefeuillehouder. De beheerorganisatie Rijkspas adviseert en ondersteunt organisaties bij het implementeren van de Rijkspas:

  • Aansluiting op de centrale onderdelen Rijkspas
  • Advies t.a.v. infrastructuur, techniek en processen
  • Uitvoeren van keten- en veldtesten


Aansluitvoorwaarden

  • De aansluitvoorwaarden zijn beschreven in de ‘Normenkaders Rijkspas’.
  • Een audit op het gebied van veiligheid, processen en Identity management maakt onderdeel uit van het aansluit proces.
  • Het verantwoordelijke departement waartoe de organisatie behoort dient in het kader van de rijksbrede financiering toestemming te geven voor het gebruik van de Rijkspas.


Met iedere deelnemer wordt een Overeenkomst, DAP en DFA afgesloten.

Aanvragen via

Servicedesk beheerorganisatie rijkspas:
Telefoon: 0800-243 24 32

e-mail: servicedesk@rijkspasbeheer.nl
Interne informatie Media:20170209 PDC Rijksbrede ICT dienstverlening 2017.pdf
Externe informatie http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cisfacilitair/cisgebouwenservices/cistoegangkantoren/cisrijkspas_10/cisrijkspas_11&NavigationContext=HLPFS://cisrijksportaal/cisfacilitair/cisgebouwenservices/cistoegangka
Architectuurcomponent Diensten
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Type functionaris allen
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Rijkspas plateau 1 &2 Ondersteunt bedrijfsfunctie
Rijkspas plateau 1 &2 Realiseert principe
Rijkspas plateau 1 &2 Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online