Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Informatie en ICT functies

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

BeschrijvingDeze bedrijfsfunctie richt zich op:
 • Strategische sturing en beleid m.b.t. informatievoorziening en ICT
  • ontwikkeling rijksbreed beleid en kaders voor het gebruik van ICT-voorzieningen
  • kwaliteit van de I-kolom en van het opdrachtgeverschap voor ICT-projecten
  • ontwikkeling van maatregelen om beheersing van ICT-projecten te verbeteren
  • opstellen jaarlijkse rapportage over grote en risicovolle ICT-projecten aan de Kamer.
 • Tactische sturing en uitvoering m.b.t. informatievoorziening en ICT
  • ontwikkeling van de generieke informatievoorziening Rijk
  • toezicht op naleving I- en ICT-beleid door programma’s en projecten
 • Operationele sturing en uitvoering m.b.t. informatievoorziening en ICT
  • Exploitatie, beheer en onderhoud informatievoorzieningen en infrastructuur
Interne informatieBFM:_Ondersteunende_functies
Externe informatiehttp://nl.wikipedia.org/wiki/PIOFACH

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Ondersteunende functies (Bedrijfsfunctie)Bestaat uitInformatie en ICT functies
Card Management System (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieInformatie en ICT functies
EID (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieInformatie en ICT functies
Gebouwgebonden I-diensten (incl Beveiliging) (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieInformatie en ICT functies
Gebouwgebonden netwerkvoorzieningen (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieInformatie en ICT functies
ICT Gebouwbeheer (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieInformatie en ICT functies
RIN (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieInformatie en ICT functies
Rijks ICT Dashboard (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieInformatie en ICT functies
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieInformatie en ICT functies

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:09.