Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Informatie en ICT functies

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

Beschrijving Deze bedrijfsfunctie richt zich op:
 • Strategische sturing en beleid m.b.t. informatievoorziening en ICT
  • ontwikkeling rijksbreed beleid en kaders voor het gebruik van ICT-voorzieningen
  • kwaliteit van de I-kolom en van het opdrachtgeverschap voor ICT-projecten
  • ontwikkeling van maatregelen om beheersing van ICT-projecten te verbeteren
  • opstellen jaarlijkse rapportage over grote en risicovolle ICT-projecten aan de Kamer.
 • Tactische sturing en uitvoering m.b.t. informatievoorziening en ICT
  • ontwikkeling van de generieke informatievoorziening Rijk
  • toezicht op naleving I- en ICT-beleid door programma’s en projecten
 • Operationele sturing en uitvoering m.b.t. informatievoorziening en ICT
  • Exploitatie, beheer en onderhoud informatievoorzieningen en infrastructuur
Interne informatie BFM:_Ondersteunende_functies
Externe informatie http://nl.wikipedia.org/wiki/PIOFACH

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Ondersteunende functies (Bedrijfsfunctie) Bestaat uit Informatie en ICT functies
Card Management System (Bouwsteen) Ondersteunt bedrijfsfunctie Informatie en ICT functies
EID (Bouwsteen) Ondersteunt bedrijfsfunctie Informatie en ICT functies
Gebouwgebonden I-diensten (incl Beveiliging) (Bouwsteen) Ondersteunt bedrijfsfunctie Informatie en ICT functies
Gebouwgebonden netwerkvoorzieningen (Bouwsteen) Ondersteunt bedrijfsfunctie Informatie en ICT functies
ICT Gebouwbeheer (Bouwsteen) Ondersteunt bedrijfsfunctie Informatie en ICT functies
RIN (Bouwsteen) Ondersteunt bedrijfsfunctie Informatie en ICT functies
Rijks ICT Dashboard (Bouwsteen) Ondersteunt bedrijfsfunctie Informatie en ICT functies
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen) Ondersteunt bedrijfsfunctie Informatie en ICT functies
EAR Online