Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Toegang: Erkende identificatiemiddelen

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDToegang11
StellingDe Rijksdienst gebruikt in haar bedrijfsvoering erkende rijksbrede identificatie- en authenticatiemiddelen.
InformatiseringsdomeinToegangsdiensten
Toelichting rationaleHet gebruik van erkende identificatie- en authenticatiemiddelen in de bedrijfsvoering verlaagt de kans op frauduleuze handelingen. Daarnaast zorgt het voor harmonisering van Identity & Acces Management.
Toelichting implicaties
  • gebruik uniforme authenticatiemiddelen (bijvoorbeeld Rijkspas);
  • maak rijksbrede afspraken over de inrichting van de authenticatievoorziening;
  • minimaliseer aantal benodigde authenticatiemiddelen per medewerker (beperk digitale sleutelbos)
  • maak gedeelde inschatting van risico's en neem daar maatregelen tegen;
  • maak afspraken over single sign on (standaarden, aansluitvoorwaarden).
BeschrijvingIn de doelarchitectuur Toegang, het eindbeeld RIdM en het normenkader rijkspas| is aangegeven welke middelen binnen de Rijksdienst gebruikt worden. In de bedrijfsvoering van de Rijksdienst neemt de Rijkspas een steeds grotere rol in.
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2015/03/16
Datum-laatste-wijziging2015/05/03
Versiebeheer150503 - Voorheen principe EAR: Erkende identificatiemiddelen en EAR: Rijksbrede authenticatiemiddelen. Deze principes zijn van toepassing op informatiseringsdomein Toegang en daarom omgezet. Tevens zijn de implicaties en de beschrijving aangevuld.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Toegang: Erkende identificatiemiddelenGeabstraheerd van bron
Toegang: Erkende identificatiemiddelenRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Card Management System (Bouwsteen)RealiseertToegang: Erkende identificatiemiddelen
RIN (Bouwsteen)RealiseertToegang: Erkende identificatiemiddelen
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen)RealiseertToegang: Erkende identificatiemiddelen
Rijkspas plateau 3 (Bouwsteen)RealiseertToegang: Erkende identificatiemiddelen
Card Management System (Bouwsteen)Realiseert principeToegang: Erkende identificatiemiddelen
RIN (Bouwsteen)Realiseert principeToegang: Erkende identificatiemiddelen
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen)Realiseert principeToegang: Erkende identificatiemiddelen
Rijkspas plateau 3 (Bouwsteen)Realiseert principeToegang: Erkende identificatiemiddelen
EAR Online