Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Toegang: Erkende identificatiemiddelen

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID Toegang11
Stelling De Rijksdienst gebruikt in haar bedrijfsvoering erkende rijksbrede identificatie- en authenticatiemiddelen.
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Toelichting rationale Het gebruik van erkende identificatie- en authenticatiemiddelen in de bedrijfsvoering verlaagt de kans op frauduleuze handelingen. Daarnaast zorgt het voor harmonisering van Identity & Acces Management.
Toelichting implicaties
  • gebruik uniforme authenticatiemiddelen (bijvoorbeeld Rijkspas);
  • maak rijksbrede afspraken over de inrichting van de authenticatievoorziening;
  • minimaliseer aantal benodigde authenticatiemiddelen per medewerker (beperk digitale sleutelbos)
  • maak gedeelde inschatting van risico's en neem daar maatregelen tegen;
  • maak afspraken over single sign on (standaarden, aansluitvoorwaarden).
Beschrijving In de doelarchitectuur Toegang, het eindbeeld RIdM en het normenkader rijkspas| is aangegeven welke middelen binnen de Rijksdienst gebruikt worden. In de bedrijfsvoering van de Rijksdienst neemt de Rijkspas een steeds grotere rol in.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2015/03/16
Datum-laatste-wijziging 2015/05/03
Versiebeheer 150503 - Voorheen principe EAR: Erkende identificatiemiddelen en EAR: Rijksbrede authenticatiemiddelen. Deze principes zijn van toepassing op informatiseringsdomein Toegang en daarom omgezet. Tevens zijn de implicaties en de beschrijving aangevuld.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Toegang: Erkende identificatiemiddelen Realiseert
Toegang: Erkende identificatiemiddelen Geabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Card Management System (Bouwsteen) Realiseert Toegang: Erkende identificatiemiddelen
RIN (Bouwsteen) Realiseert Toegang: Erkende identificatiemiddelen
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen) Realiseert Toegang: Erkende identificatiemiddelen
Rijkspas plateau 3 (Bouwsteen) Realiseert Toegang: Erkende identificatiemiddelen
Card Management System (Bouwsteen) Realiseert principe Toegang: Erkende identificatiemiddelen
RIN (Bouwsteen) Realiseert principe Toegang: Erkende identificatiemiddelen
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen) Realiseert principe Toegang: Erkende identificatiemiddelen
Rijkspas plateau 3 (Bouwsteen) Realiseert principe Toegang: Erkende identificatiemiddelen
EAR Online