Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

MARIJ

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID MARIJ
Beschrijving De Modelarchitectuur Rijksdienst (MARIJ) sluit aan op de NORA en biedt een samenhangende architectuur voor de Rijksdienst. MARIJ biedt een set multilaterale afspraken/ inrichtingsprincipes voor de rijksdienst en is een referentiekader voor afgeleide architecturen van departementen, -onderdelen en (rijksbrede) projecten.Voor de ontwikkeling van een nieuwe I-infrastructuur was de doorontwikkeling van de bestaande MARIJ tot een rijksbrede enterprise architectuur, de EAR, noodzakelijk. In deze rijksbrede EAR worden de generieke onderdelen van de rijksbrede I-infrastructuur samenhangend in kaart gebracht.
Toelichting Met kamerstuk 26643-128 stelt het kabinet de Ministeries verantwoordelijk voor het toepassen van NORA en MARIJ volgens het «pas-toe-of-leg-uit»-principe. Onder andere door voor elk nieuw groot ICT-project een Project Start Architectuur op te stellen in lijn met NORA en MARIJ.
Publicatiedatum 2008-06-26
Organisatie Ministerie van BZK - DGOBR/DIR
Type Bron Overig
Status Afgevoerd
Vertrouwelijk Nee
Interne informatie Hoofdpagina, Media:080714 MARIJ 1.0 def + tabellen.pdf
Externe informatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html#IDARE15


Elementrelaties

MARIJ legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatie Geabstraheerd van bron MARIJ
Afspraak - Gebruik beschikbare bouwstenen Geabstraheerd van bron MARIJ
DAT:Toegangsbeleid o.b.v. rollen regels en requests Geabstraheerd van bron MARIJ
Toegang: Erkende identificatiemiddelen Geabstraheerd van bron MARIJ
Toegang: Ontkoppeling authenticatie van autorisatie Geabstraheerd van bron MARIJ
Toegang: Sterkte van authenticatie Geabstraheerd van bron MARIJ
EAR Online