Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Normenkader Rijkspas

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Normenkader Rijkspas 8
Beschrijving kort Kaders voor uniforme en effectieve toegangscontrole bij de Rijksoverheid m.b.v. de Rijkspas.
Beschrijving

Doelstelling van de Rijkspas is het ontwikkelen en realiseren van een samenhangend concept voor een uniforme, veilige, flexibele, efficiënt en effectief geregelde toegangs-controle bij de Rijksoverheid. Het concept bestaat uit interdepartementale afspraken over technologie en processen in het kader van de toegangscontrole. De Rijkspas fungeert primair als toegangspas (identificatie- en authenticatiemiddel). Naast fysieke toegangscontrole (toegang tot gebouwen/locaties) is de Rijkspas ook geschikt als middel voor “logische” toegangscontrole (toegang tot ICT-netwerken) en andere toepassingen, zoals “follow me” printen en het beveiligen en elektronisch ondertekenen van documenten en e-mailberichten. Dit maakt de Rijkspas een multifunctionele smartcard.

De normenkaders voor Rijkspas betreffen o.a. de volgende componenten:

  • Card- en chiptechnologie;
  • (ICT-)infrastructuur voor toegangscontrole en cardmanagement;
  • Processen voor uitgifte, beheer en inname van toegangspassen en (inter)departementale toegangsrechten.


De normenkaders bevatten de noodzakelijke afspraken over uitgangspunten, processen, systemen, ontwerpen, specificaties etc. die nodig zijn voor een succesvolle implementatie en borging.
Publicatiedatum 2016-04-13
Type Bron Beleidskader
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Ja
Externe informatie (t) Documentatie Normenkader Rijkspas (via Rijksportaal)
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten


Elementrelaties

Normenkader Rijkspas legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online