Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Doelarchitectuur Toegang

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Toegang (Doelarchitectuur)
Beschrijving

De doelarchitectuur Toegang schetst de SOLL-situatie waarin identiteitenbeheer en (t.z.t.) federatieve toegang als generieke rijksbrede functionaliteiten zijn ingericht. Dat gebeurt via een 10-tal principes en een aantal procesplaten. Daarnaast wordt ingegaan op de eisen op het gebied van beveiliging en privacy en wordt een mogelijk migratiepad van IST naar SOLL geschetst.

De doelarchitectuur Toegang is onderdeel van de Enterprise Architectuur rijksdienst (i.o.) en behoort daarbinnen tot het I-domein ‘Toegangsdiensten’.
Toelichting In de Doelarchitectuur zijn naast een 10-tal principes (samenvattend) de 5 belangrijkste uitgangspunten en principes voor de inrichting van rijksbreed Identity Management geformuleerd.
Publicatiedatum 2012-01-25
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Document Doelarchitectuur Toegang
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten


Elementrelaties

Doelarchitectuur Toegang legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
DAT: Eenmalig registreren met uniek Identificatienummer Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Toegang
DAT: HRM bron voor IAM Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Toegang
DAT: Herleidbaarheid tot verantwoordelijke Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Toegang
DAT: Inzagerecht RIdM Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Toegang
DAT: RIdM is service georiënteerd Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Toegang
DAT: Toegang Rijksvoorzieningen vereist RIdM-registratie Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Toegang
DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Toegang
DAT: registratie van werkrelaties Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Toegang
DAT:RIdM borgt privacy Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Toegang
DAT:Toegangsbeleid o.b.v. rollen regels en requests Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Toegang
Toegang: Erkende identificatiemiddelen Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Toegang
Toegang: Ontkoppeling authenticatie van autorisatie Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Toegang
Toegang: Sterkte van authenticatie Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Toegang
Vaststelling Doelarchitectuur Toegang Geabstraheerd van bron Doelarchitectuur Toegang
EAR Online