Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DAT: RIdM is service georiënteerd

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID Toegang10
Stelling Het systeem RIdM is een samenhangend geheel van onafhankelijke herbruikbare services, en maakt gebruikt van vastgestelde open standaarden en bestaande rijksbreed herbruikbare voorzieningen en services.
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Beschrijving

Uitstekende interoperabiliteit is in een federatief model voor Identity & Access Management een randvoorwaarde. Functies als identificatie, authenticatie en autorisatie worden daarom als zelfstandige services ontwikkeld en zijn op basis van standaard koppelvlakken (open standaarden) aanroepbaar (te gebruiken) voor applicaties van meerdere organisaties.

Een service (of dienst) georiënteerde architectuur is daarbij door de referentiekaders NORA en MARIJ benoemd als uitgangspunt.
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DAT: RIdM is service georiënteerd Geabstraheerd van bron
DAT: RIdM is service georiënteerd Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online