Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID Toegang02
Stelling De bij de intake geregistreerde uniek identificerende gegevens van een persoon, worden (benevens wettelijke verplichtingen) alleen gebruikt om de uniciteit van die persoon binnen de context van het Rijk te kunnen waarborgen
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Toelichting rationale Op basis van de Wet Identificatieplicht wordt altijd een toets uitgevoerd bij het aangaan van een werkrelatie (intakeproces). Hierbij worden naast algemene persoonsgegevens, zoals NAW, geboortedatum, etc. ook de uniek identificerende gegevens geregistreerd, bijv. paspoortnummer en BSN. Dit principe legt aan het (her)gebruik van de uniek identificerende gegevens (en dus niet aan de algemene persoonsgegevens) beperkingen op, teneinde tegemoet te komen aan wettelijke vereisten op gebied van privacy. Het (her)gebruik van de uniek identificerende gegevens wordt beperkt tot het toetsen of een persoon al in het register RIdM is opgenomen, teneinde de unieke identiteit van een persoon in de context van het Rijk te kunnen waarborgen. Dit principe laat onverlet het gebruik van uniek identificerende gegevens op grond van een wettelijke verplichting (zoals het gebruik van het BSN voor de gegevensuitwisseling met de Belastingdienst).
Toelichting implicaties Ten behoeve van de identificatie wordt aan de persoon bij de start van de werkrelatie een uniek persoonsnummer toegekend. Dit Rijks Identificerend Nummer (RIN) fungeert als betekenisloos koppelnummer en is onafhankelijk van een specifieke werkrelatie: personen met meerdere (volg tijdelijke) werkrelaties hebben slechts één RIN.
Status Vastgesteld

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker Geabstraheerd van bron
DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
RIN (Bouwsteen) Realiseert DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen) Realiseert DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker
Rijkspas plateau 3 (Bouwsteen) Realiseert DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker
RIN (Bouwsteen) Realiseert principe DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen) Realiseert principe DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker
Rijkspas plateau 3 (Bouwsteen) Realiseert principe DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker
EAR Online