Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDToegang02
StellingDe bij de intake geregistreerde uniek identificerende gegevens van een persoon, worden (benevens wettelijke verplichtingen) alleen gebruikt om de uniciteit van die persoon binnen de context van het Rijk te kunnen waarborgen
InformatiseringsdomeinToegangsdiensten
Toelichting rationaleOp basis van de Wet Identificatieplicht wordt altijd een toets uitgevoerd bij het aangaan van een werkrelatie (intakeproces). Hierbij worden naast algemene persoonsgegevens, zoals NAW, geboortedatum, etc. ook de uniek identificerende gegevens geregistreerd, bijv. paspoortnummer en BSN. Dit principe legt aan het (her)gebruik van de uniek identificerende gegevens (en dus niet aan de algemene persoonsgegevens) beperkingen op, teneinde tegemoet te komen aan wettelijke vereisten op gebied van privacy. Het (her)gebruik van de uniek identificerende gegevens wordt beperkt tot het toetsen of een persoon al in het register RIdM is opgenomen, teneinde de unieke identiteit van een persoon in de context van het Rijk te kunnen waarborgen. Dit principe laat onverlet het gebruik van uniek identificerende gegevens op grond van een wettelijke verplichting (zoals het gebruik van het BSN voor de gegevensuitwisseling met de Belastingdienst).
Toelichting implicatiesTen behoeve van de identificatie wordt aan de persoon bij de start van de werkrelatie een uniek persoonsnummer toegekend. Dit Rijks Identificerend Nummer (RIN) fungeert als betekenisloos koppelnummer en is onafhankelijk van een specifieke werkrelatie: personen met meerdere (volg tijdelijke) werkrelaties hebben slechts één RIN.
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerkerGeabstraheerd van bron
DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerkerRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RIN (Bouwsteen)RealiseertDAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen)RealiseertDAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker
Rijkspas plateau 3 (Bouwsteen)RealiseertDAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker
RIN (Bouwsteen)Realiseert principeDAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen)Realiseert principeDAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker
Rijkspas plateau 3 (Bouwsteen)Realiseert principeDAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.