Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Rijkspas plateau 3

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDRijkspas plateau 3
BeschrijvingAuthenticeren logische toegang rijksmedewerkers op een hoger beveiligingsniveau
ArchitectuurcomponentDiensten, Applicaties
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
InformatiseringsdomeinToegangsdiensten
Intern - ExternIntern
StatusAgenda

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Rijkspas plateau 3Realiseert principe

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 nov 2022 om 13:30.