Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Rijkspas plateau 3

"Diensten, Applicaties" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsfuncties, Diensten, Bedrijfsprocessen, Functionaliteit, Semantiek, Uitwisseling, Applicaties, Gegevensopslag, Netwerk, Beveiliging, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Architectuurcomponent".
 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID Rijkspas plateau 3
Beschrijving Authenticeren logische toegang rijksmedewerkers op een hoger beveiligingsniveau
Architectuurcomponent Diensten, Applicaties
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Intern - Extern Intern
Status Agenda

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Rijkspas plateau 3 Realiseert principe

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online