Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Rijkspas plateau 3

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDRijkspas plateau 3
BeschrijvingAuthenticeren logische toegang rijksmedewerkers op een hoger beveiligingsniveau
ArchitectuurcomponentDiensten, Applicaties
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
InformatiseringsdomeinToegangsdiensten
Intern - ExternIntern
StatusAgenda

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Rijkspas plateau 3Realiseert principe

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:12.