Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Bouwsteen

Kennismodel
:
Definitie
:
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).
Toelichting op formulier
:
Primaire categorie
:
Overige categorieën
:
Opmaaksjabloon
:
Bron
:
Verwijzing
:
Eigenschap voor begrippenlijst
:
Automatische paginanamen
:

Toegestane eigenschappen

Toegestane relaties

Uit kennismodel...
:
Relatietype
:
Toegestane eindpunten
:
Uit kennismodel...
:
Toegestane eindpunten
:
Uit kennismodel...
:
Relatietype
:
Toegestane eindpunten
:
Uit kennismodel...
:
Toegestane eindpunten
:
Uit kennismodel...
:
Relatietype
:
Toegestane eindpunten
:

Oorspronkelijk gedefinieerd als "Dit is een logische clustering van onderdelen van het Kennismodel EAR". Bouwsteen komt als begrip niet voor binnen ArchiMate. Binnen de overheid is het een veel gehanteerd begrip, dat semantisch gezien nog wel eens voor verwarring zorgt. De extensionele definitie (de voorkomens van bouwsteen bepalen de betekenis) is daarom wel van toepassing op dit begrip. Binnen de Rijksdienst willen we het begrip in praktische zin zo goed mogelijk afbakenen tot voorzieningen die we aantreffen in het Rijksregister.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:16.