Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Bouwsteen

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Basisgegevens

Kennismodel Kennismodel EAR
Icoon Bouwsteen.png
Definitie Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).
Toon in menu Ja, op plaats 320
Primaire categorie Categorie:Bouwstenen
Overige categorieën Categorie:Publiceren
Opmaaksjabloon Standaardelementopmaak
Bron
Verwijzing


Toegestane eigenschappen

Eigenschappen ID, Versie, Beschrijving, Toelichting, Interne informatie, Externe informatie, Architectuurcomponent, Werkingsgebied, Informatiseringsdomein, Type functionaris, Intern - Extern, Status


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

Vertrekpunt Elementrelatie Eindpunten
Bouwsteen Groepeert Bouwsteen
Bouwsteen Heeft contract Contract
Bouwsteen Ondersteunt bedrijfsfunctie Bedrijfsfunctie
Bouwsteen Realiseert principe Principe
Bouwsteen Voldoet aan Standaard


Toegestane relaties naar dit elementtype

Er zijn geen elementtypen die relaties naar Bouwsteen toestaan.


Elementen van dit type

Klik hier om een nieuw element van het type Bouwsteen te maken:


Van dit elementtype bestaan de onderstaande elementen:
Oorspronkelijk gedefinieerd als "Dit is een logische clustering van onderdelen van het Kennismodel EAR". Bouwsteen komt als begrip niet voor binnen ArchiMate. Binnen de overheid is het een veel gehanteerd begrip, dat semantisch gezien nog wel eens voor verwarring zorgt. De extensionele definitie (de voorkomens van bouwsteen bepalen de betekenis) is daarom wel van toepassing op dit begrip. Binnen de Rijksdienst willen we het begrip in praktische zin zo goed mogelijk afbakenen tot voorzieningen die we aantreffen in het Rijksregister.

EAR Online