Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Versie

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 16 pages using this property.
A
2.1  +
B
1.0  +
C
D
PDC2017  +
PDC2017  +
M
N
1.0  +
P
2.0  +
R
PDC2017  +
T
1.2, 1.1 en 1.0  +
9.1  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.