Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Rijksadresgids

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Rijks adressen gids
Versie PDC2017
Beschrijving De Rijksadresgids (RAG) is het (generieke) Rijksbrede adresboek en kenniskaartsysteem waarin de medewerkers van de Rijksoverheid te vinden zijn. De RAG is integraal onderdeel van het Rijksportaal en kan de persoons-, organisatie- en bereikbaarheidsgegevens van ongeveer 120.000 rijksambtenaren bevatten2. Op de homepage van het Rijksportaal kan direct worden gezocht op achternaam, voornaam en eventueel organisatie. Daarnaast is het mogelijk om uitgebreid te zoeken op meerdere velden en door de verschillende organisaties heen te bladeren. Gebruikers van rijksportaal kunnen op hun eigen profielpagina de basisgegevens aanvullen met extra informatie over zichzelf, hun taken en kennisgebieden. Ook kan de gebruiker een pasfoto uploaden en links toevoegen naar een eigen website, blog en sociale netwerken, zoals Twitter, Linkedin en Facebook.
Toelichting

Aansluiten

  • Via geautoriseerde KA-coördinator of aanvraaggemachtigde
  • Integraal onderdeel van Rijksportaal en daarom op dezelfde wijze aansluiten. Aan te sluiten departementen en/of uitvoeringsorganisaties kunnen bij relatiemanagement SSC-ICT (ICT-Servicedesk@minbzk.nl) een verzoek tot aansluiting indienen van nieuwe (nieuws) bronnen. Het aansluiten en migreren zal dan op een projectmatige wijze plaatsvinden.
  • De kosten worden na impactanalyse vooraf geoffreerd.


Aansluitvoorwaarden

Zie paragraaf 4.2.4 van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9)
Interne informatie Media:20170209 PDC Rijksbrede ICT dienstverlening 2017.pdf
Externe informatie http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/home/startpagina
Architectuurcomponent Diensten
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten, Webdiensten
Type functionaris alle rijksdienst medewerkers
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Rijksadresgids Ondersteunt bedrijfsfunctie
Rijksadresgids Realiseert principe


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online