Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

NILT

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID Normenkader Infrastructuur Logische Toegang
Versie 1.0
Beschrijving Het Normenkader Infrastructuur Logische Toegang beschrijft de generieke infrastructuur en de verschillende toepassingen van de Rijkspas voor logische toegang tot systemen, netwerken en applicaties. Het normenkader betreft uitsluitend departementale logische toegang, en stelt geen eisen aan interdepartementale logische toegang.
Toelichting Het specificatiedocument is beschikbaar op Rijksweb voor organisaties die onderdeel zijn van de Rijksdienst (zie link bij Externe informatie)
Externe informatie http://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ICCIO/ICCIO%20Documenten/04.%20Vergaderstukken%202013/20130220/TER%20KENNISNAME%20STUKKEN/02.%20Normenkader%20Infrastructuur%20Logische%20Toegang%20v1.0.pdf
Soort standaard Rijksstandaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Beveiliging
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Beheerder TBGI (Tactische Besturing Generieke ICT); Beheerorganisatie Rijkspas
Vastgesteld door ICCIO*/SIB, d.d. 29 januari 2013 (*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Card Management System Realiseert NILT
Card Management System Voldoet aan NILT
EAR Online