Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Card Management System

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Generiek Card Management System (G-CMS)
Beschrijving Voorziening voor het beheren van Rijkspassen
Interne informatie Media:PDC Generieke ICT-diensten 2015 1.0 Verzorgingsgebied TBGI.pdf
Externe informatie http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/nieuwsdetail?refId=172895
Architectuurcomponent Beheer
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Type functionaris medewerker
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Card Management System Groepeert
  • RIN (Bouwsteen)
Card Management System Ondersteunt bedrijfsfunctie
Card Management System Realiseert principe
Card Management System Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online