Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

EAR: Rijksbrede authenticatiemiddelen

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDEAR10
StellingDe Rijksdienst gebruikt rijksbrede authenticatiemiddelen
InformatiseringsdomeinToegangsdiensten
Toelichting rationaleRD-organisaties willen elkaars medewerkers veilig toegang kunnen geven tot elkaars voorzieningen.
Toelichting implicaties
  • gebruik uniforme authenticatiemiddelen (bijvoorbeeld Rijkspas);
  • maak rijksbrede afspraken over de inrichting van de authenticatievoorziening;
  • minimaliseer aantal benodigde authenticatiemiddelen per medewerker (beperk digitale sleutelbos)
  • maak gedeelde inschatting van risico's en neem daar maatregelen tegen;
  • maak afspraken over single sign on (standaarden, aansluitvoorwaarden).
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/03
Datum-afgevoerd2015/05/03
Versiebeheer150503 - Dit principe is ondergebracht in Toegang11: Erkende identificatiemiddelen.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Card Management System (Bouwsteen)RealiseertEAR: Rijksbrede authenticatiemiddelen
RIN (Bouwsteen)RealiseertEAR: Rijksbrede authenticatiemiddelen
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen)RealiseertEAR: Rijksbrede authenticatiemiddelen
Rijkspas plateau 3 (Bouwsteen)RealiseertEAR: Rijksbrede authenticatiemiddelen
Card Management System (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Rijksbrede authenticatiemiddelen
RIN (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Rijksbrede authenticatiemiddelen
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Rijksbrede authenticatiemiddelen
Rijkspas plateau 3 (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Rijksbrede authenticatiemiddelen

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.