Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

DWR Samenwerking SWF extern

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDSamenwerkfunctionaliteit Extern
VersiePDC2017
BeschrijvingDe Externe Samenwerkfunctionaliteit (e-SWF) biedt rijksmedewerkers de mogelijkheid flexibeler, efficiënter en interactief samen te werken met externe partijen (te weten niet rijksonderdelen, binnen e-SWF gasten genaamd).


Een samenwerkruimte (teamsite) biedt de mogelijkheid om documenten en informatie, eventueel alleen toegankelijk voor geautoriseerde rijksmedewerkers, online te bewerken en te delen. Alle documenten en correspondentie van en rondom een project of samenwerkingsverband kunnen in een teamsite geplaatst en beheerd worden. Per teamsite kan een agenda en een takenlijst worden bijgehouden, kunnen discussies worden gevoerd, kan worden gezocht naar specifieke informatie en kan een bericht worden verzonden ter attentie op wijzigingen.


Een gastgebruiker kan alleen toegang krijgen tot de e-SWF op uitnodiging van een Rijksmedewerker.


De samenwerkruimtes in de e-SWF hebben het karakter besloten, tenzij.
Toelichting===Aansluiten===
  • Via selfservice
  • Via helpdesk
  • Via geautoriseerde KA-coördinator of aanvraaggemachtigde


Integraal onderdeel van Rijksportaal en daarom op dezelfde wijze aansluiten.


Aansluitvoorwaarden

Zie hoofdstuk 5 van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9)
Interne informatieMedia:20170209 PDC Rijksbrede ICT dienstverlening 2017.pdf
ArchitectuurcomponentApplicaties
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten, Webdiensten
Intern - ExternIntern, Extern
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.