Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR Samenwerking SWF extern

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Samenwerkfunctionaliteit Extern
Versie PDC2017
Beschrijving

De Externe Samenwerkfunctionaliteit (e-SWF) biedt rijksmedewerkers de mogelijkheid flexibeler, efficiënter en interactief samen te werken met externe partijen (te weten niet rijksonderdelen, binnen e-SWF gasten genaamd).


Een samenwerkruimte (teamsite) biedt de mogelijkheid om documenten en informatie, eventueel alleen toegankelijk voor geautoriseerde rijksmedewerkers, online te bewerken en te delen. Alle documenten en correspondentie van en rondom een project of samenwerkingsverband kunnen in een teamsite geplaatst en beheerd worden. Per teamsite kan een agenda en een takenlijst worden bijgehouden, kunnen discussies worden gevoerd, kan worden gezocht naar specifieke informatie en kan een bericht worden verzonden ter attentie op wijzigingen.


Een gastgebruiker kan alleen toegang krijgen tot de e-SWF op uitnodiging van een Rijksmedewerker.


De samenwerkruimtes in de e-SWF hebben het karakter besloten, tenzij.
Toelichting

Aansluiten

  • Via selfservice
  • Via helpdesk
  • Via geautoriseerde KA-coördinator of aanvraaggemachtigde


Integraal onderdeel van Rijksportaal en daarom op dezelfde wijze aansluiten.


Aansluitvoorwaarden

Zie hoofdstuk 5 van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9)
Interne informatie Media:20170209 PDC Rijksbrede ICT dienstverlening 2017.pdf
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Applicatiediensten, Webdiensten
Intern - Extern Intern, Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online