Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

ArchiMate

 
Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.

Eigenschappen

IDArchiMate
Versie2.1
BeschrijvingArchimate een open en onafhankelijke, in Nederland ontworpen, modelleertaal voor enterprise architectuur. ArchiMate biedt modellen voor de ondersteuning van enterprise architecten in het beschrijven, analyseren en visualiseren van de relaties tussen verschillende domeinen op een eenduidige manier. Door gebruik van deze standaard kunnen architecturen van verschillende organisaties makkelijker worden geïntegreerd en/of uitgewisseld en hergebruikt.
ToepassingOpstellen architectuur van informatievoorziening bij Rijksorganisaties
ToelichtingArchiMate en TOGAF zijn beiden belangrijke instrumenten voor de Rijksarchitect. De modelleertaal ArchiMate wordt binnen TOGAF gebruikt voor het eenduidig modelleren van componenten binnen een architectuur.
Externe informatiehttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/
Soort standaardRijksstandaard
StatusVastgesteld
ArchitectuurcomponentOverig
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
WG BijzonderICT-domein
InformatiseringsdomeinOverig
BeheerderThe Open Group
Vastgesteld doorICCIO*, d.d. 12 januari 2010 (*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ArchiMateRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
E-SWF (Bouwsteen)RealiseertArchiMate
E-SWF (Bouwsteen)Voldoet aanArchiMate
EAR Online