Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

ArchiMate

 
Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.

Eigenschappen

ID ArchiMate
Versie 2.1
Beschrijving Archimate een open en onafhankelijke, in Nederland ontworpen, modelleertaal voor enterprise architectuur. ArchiMate biedt modellen voor de ondersteuning van enterprise architecten in het beschrijven, analyseren en visualiseren van de relaties tussen verschillende domeinen op een eenduidige manier. Door gebruik van deze standaard kunnen architecturen van verschillende organisaties makkelijker worden geïntegreerd en/of uitgewisseld en hergebruikt.
Toepassing Opstellen architectuur van informatievoorziening bij Rijksorganisaties
Toelichting ArchiMate en TOGAF zijn beiden belangrijke instrumenten voor de Rijksarchitect. De modelleertaal ArchiMate wordt binnen TOGAF gebruikt voor het eenduidig modelleren van componenten binnen een architectuur.
Externe informatie http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/
Soort standaard Rijksstandaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Overig
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
WG Bijzonder ICT-domein
Informatiseringsdomein Overig
Beheerder The Open Group
Vastgesteld door ICCIO*, d.d. 12 januari 2010 (*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
ArchiMate Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
E-SWF (Bouwsteen) Realiseert ArchiMate
E-SWF (Bouwsteen) Voldoet aan ArchiMate
EAR Online