Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

MARIJ doorontwikkelen tot Enterprise Architectuur Rijksdienst

 
Doel.png
Een doel of beleidsuitspraak beschrijft een voor het Rijk na te streven (eind)situatie. De doelen en beleidsuitspraken zijn altijd afgeleid van 'Strategisch bronmateriaal' (categorie 'Bron') en staan niet op zichzelf.

Eigenschappen

ID MARIJ01
Stelling Voor de ontwikkeling van een nieuwe I-infrastructuur is de doorontwikkeling van de bestaande Model Architectuur Rijksdienst (MARIJ) tot een enterprise architectuur noodzakelijk.
Toelichting rationale Deze uitspraak vloeit voort uit maatregel M03 van het ICCIO* jaarplan 2013. Zie de gerelateerde bron, pagina 18 van 65.

De maatregel moet resulteren in:

 • de EAR in de vorm van de “Atlas voor de informatisering van de rijksdienst

documenten en een kennisbank

 • een ingerichte organisatorische architectuurfunctie van de rijksdienst, in 2013 ingevuld door en onder aansturing van de ICCIO
 • subcommissie Architectuur en Standaarden, inhoudend:
  • een team voor het opstellen, aanvullen en actueel houden van de EAR
  • een team voor het actueel houden van de rijksstandaarden
  • een team voor professionalisering van de architectuurfunctie
  • een team voor het gevraagd en ongevraagd adviseren over informatisering uitgaande van de *EAR, zowel aan ICCIO, onderdelen van de rijksdienst als aan (inter)departementale programma’s en projecten.
 • bestuurlijk inbedden van de EAR om de informatisering van de rijksdienst qua inrichting te convergeren tot één eenduidige, gestructureerde en samenhangende informatie-infrastructuur.

(*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Type uitspraak Kader
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
ArchiMate (Standaard) Realiseert MARIJ doorontwikkelen tot Enterprise Architectuur Rijksdienst
TOGAF (Standaard) Realiseert MARIJ doorontwikkelen tot Enterprise Architectuur Rijksdienst
Toegang: Ontkoppeling authenticatie van autorisatie (Afgeleid principe) Realiseert MARIJ doorontwikkelen tot Enterprise Architectuur Rijksdienst
Toegang: Sterkte van authenticatie (Afgeleid principe) Realiseert MARIJ doorontwikkelen tot Enterprise Architectuur Rijksdienst
EAR Online