Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

MARIJ doorontwikkelen tot Enterprise Architectuur Rijksdienst

 
Doel.png
Een doel of beleidsuitspraak beschrijft een voor het Rijk na te streven (eind)situatie. De doelen en beleidsuitspraken zijn altijd afgeleid van 'Strategisch bronmateriaal' (categorie 'Bron') en staan niet op zichzelf.

Eigenschappen

IDMARIJ01
StellingVoor de ontwikkeling van een nieuwe I-infrastructuur is de doorontwikkeling van de bestaande Model Architectuur Rijksdienst (MARIJ) tot een enterprise architectuur noodzakelijk.
Toelichting rationaleDeze uitspraak vloeit voort uit maatregel M03 van het ICCIO* jaarplan 2013. Zie de gerelateerde bron, pagina 18 van 65.

De maatregel moet resulteren in:

 • de EAR in de vorm van de “Atlas voor de informatisering van de rijksdienst

documenten en een kennisbank

 • een ingerichte organisatorische architectuurfunctie van de rijksdienst, in 2013 ingevuld door en onder aansturing van de ICCIO
 • subcommissie Architectuur en Standaarden, inhoudend:
  • een team voor het opstellen, aanvullen en actueel houden van de EAR
  • een team voor het actueel houden van de rijksstandaarden
  • een team voor professionalisering van de architectuurfunctie
  • een team voor het gevraagd en ongevraagd adviseren over informatisering uitgaande van de *EAR, zowel aan ICCIO, onderdelen van de rijksdienst als aan (inter)departementale programma’s en projecten.
 • bestuurlijk inbedden van de EAR om de informatisering van de rijksdienst qua inrichting te convergeren tot één eenduidige, gestructureerde en samenhangende informatie-infrastructuur.

(*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Type uitspraakKader
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ArchiMate (Standaard)RealiseertMARIJ doorontwikkelen tot Enterprise Architectuur Rijksdienst
DAT:Toegangsbeleid o.b.v. rollen regels en requests (Afgeleid principe)RealiseertMARIJ doorontwikkelen tot Enterprise Architectuur Rijksdienst
EAR: Adequaat beheer informatiehuishouding (Afgeleid principe)RealiseertMARIJ doorontwikkelen tot Enterprise Architectuur Rijksdienst
EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten (Afgeleid principe)RealiseertMARIJ doorontwikkelen tot Enterprise Architectuur Rijksdienst
EAR: Gemeenschappelijk begrippenkader Rijksdienst (Afgeleid principe)RealiseertMARIJ doorontwikkelen tot Enterprise Architectuur Rijksdienst
EAR: Webservice georienteerde architectuur (Afgeleid principe)RealiseertMARIJ doorontwikkelen tot Enterprise Architectuur Rijksdienst
TOGAF (Standaard)RealiseertMARIJ doorontwikkelen tot Enterprise Architectuur Rijksdienst
Toegang: Ontkoppeling authenticatie van autorisatie (Afgeleid principe)RealiseertMARIJ doorontwikkelen tot Enterprise Architectuur Rijksdienst
Toegang: Sterkte van authenticatie (Afgeleid principe)RealiseertMARIJ doorontwikkelen tot Enterprise Architectuur Rijksdienst

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:09.