Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

TOGAF

 
Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.

Eigenschappen

ID TOGAF
Versie 9.1
Beschrijving The Open Group Architecture Framework TOGAF is een methode voor het ontwikkelen en beheren van de enterprise-architectuur. TOGAF is een open standaard. TOGAF bevat een verzameling aan technieken en best-practices. Centraal in de methode staat de Architecture Development Method (ADM). Deze beschrijft de verschillende fasen van ontwikkeling en beheer van de enterprise-architectuur
Toelichting TOGAF wordt in de praktijk van de Rijksdienst toegepast bij ontwikkeling van enterprise-architecturen, doelarchitecturen en oplossingsarchitecturen. Diverse rijksarchitecten zijn TOGAF gecertificeerd.
Externe informatie http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/
Soort standaard Rijksstandaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Overig
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
WG Bijzonder ICT-domein
Informatiseringsdomein Overig
Beheerder The Open Group
Vastgesteld door ICCIO*, d.d. 12 januari 2010 (*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
TOGAF Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
E-SWF (Bouwsteen) Realiseert TOGAF
E-SWF (Bouwsteen) Voldoet aan TOGAF
EAR Online