Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

TOGAF

 
Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.

Eigenschappen

IDTOGAF
Versie9.1
BeschrijvingThe Open Group Architecture Framework TOGAF is een methode voor het ontwikkelen en beheren van de enterprise-architectuur. TOGAF is een open standaard. TOGAF bevat een verzameling aan technieken en best-practices. Centraal in de methode staat de Architecture Development Method (ADM). Deze beschrijft de verschillende fasen van ontwikkeling en beheer van de enterprise-architectuur
ToelichtingTOGAF wordt in de praktijk van de Rijksdienst toegepast bij ontwikkeling van enterprise-architecturen, doelarchitecturen en oplossingsarchitecturen. Diverse rijksarchitecten zijn TOGAF gecertificeerd.
Externe informatiehttp://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/
Soort standaardRijksstandaard
StatusVastgesteld
ArchitectuurcomponentOverig
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
WG BijzonderICT-domein
InformatiseringsdomeinOverig
BeheerderThe Open Group
Vastgesteld doorICCIO*, d.d. 12 januari 2010 (*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
TOGAFRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
E-SWF (Bouwsteen)RealiseertTOGAF
E-SWF (Bouwsteen)Voldoet aanTOGAF

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:14.