Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR Zoeken

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Zoek en vind
Versie PDC2017
Beschrijving Zoek & Vind is de (generieke) zoekfunctionaliteit die integraal onderdeel uitmaakt van Rijksportaal. Met behulp van zoek & vind kan de gebruiker eenvoudig en uitgebreid zoeken in Rijksportaal en de Rijksadresgids. Met behulp van uitgebreid zoeken heeft de gebruiker de mogelijkheid om zoekcriteria te verfijnen en gevonden resultaten te filteren op verschillende onderdelen. Daarnaast kan met zoek & vind gezocht worden op een aantal externe bronnen, waaronder SWF, Overheid.nl, Staten-Generaal Digitaal en Wet- en regelgeving.
Toelichting

Aansluiten

  • Via geautoriseerde KA-coördinator of aanvraaggemachtigde
  • Integraal onderdeel van Rijksportaal en daarom op dezelfde wijze aansluiten. Aan te sluiten departementen en/of uitvoeringsorganisaties kunnen bij relatiemanagement SSC-ICT (ICT-Servicedesk@minbzk.nl) een verzoek tot aansluiting indienen van nieuwe (nieuws) bronnen. Het aansluiten en migreren zal dan op een projectmatige wijze plaatsvinden.
  • De kosten worden na impactanalyse vooraf geoffreerd.


Aansluitvoorwaarden

Zie paragraaf 4.3.1 van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9)
Interne informatie Media:20170209 PDC Rijksbrede ICT dienstverlening 2017.pdf
Externe informatie https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/DWR-Documentdiensten/DWR-Zoeken/default.aspx
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Applicatiediensten, Documentdiensten, Webdiensten
Intern - Extern Intern, Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online