Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR Samenwerking SWF

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Interne Samenwerkfunctionaliteit
Versie PDC2017
Beschrijving

De Interne Samenwerkfunctionaliteit (i-SWF) biedt gebruikers de mogelijkheid flexibeler, efficiënter en interactief samen te werken. Een samenwerkruimte (teamsite) biedt de mogelijkheid om documenten en informatie, eventueel alleen toegankelijk voor geautoriseerde Rijksgebruikers, online te bewerken en te delen. Alle documenten en correspondentie van en rondom een project of samenwerkingsverband kunnen in een teamsite geplaatst en beheerd worden. Per teamsite kan een agenda en een takenlijst worden bijgehouden, kunnen discussies worden gevoerd, kan worden gezocht naar specifieke informatie en kan een bericht worden verzonden ter attentie op wijzigingen.

De teamsites in de i-SWF hebben het karakter van ‘open, tenzij’
Toelichting

Aansluiten

  • Via selfservice
  • Via helpdesk
  • Via geautoriseerde KA-coördinator of aanvraaggemachtigde

Integraal onderdeel van Rijksportaal en daarom op dezelfde wijze aansluiten.


Aansluitvoorwaarden

Zie hoofdstuk 5 van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9)
Interne informatie Media:20170209 PDC Rijksbrede ICT dienstverlening 2017.pdf
Externe informatie https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/TBGI/Servicedocumentatie/Forms/AllItems.aspx
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Applicatiediensten, Webdiensten
Type functionaris medewerker
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DWR Samenwerking SWF Heeft contract


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online