Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR Rijksportaal CIS

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID CIS (Content Information System)
Versie PDC2017
Beschrijving Het CIS (Content Integratie Systeem) is het content management systeem voor het beheer van rijksportaal. Voor contentbeheerders van het rijksportaal is het CIS beschikbaar om nieuws en andere content te kunnen plaatsen en verwijderen. Voor kleine contentwijzigingen kan de contentbeheerder gebruik maken van de webclient, voor grotere wijzigingen wordt het CIS door middel van de javaclient beschikbaar gesteld.
Toelichting

Aansluiten

Integraal onderdeel van rijksportaal en daarom op dezelfde wijze aansluiten als rijksportaal.

Aansluitvoorwaarden

Zie hoofdstuk 4 van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9)
Interne informatie Media:20170209 PDC Rijksbrede ICT dienstverlening 2017.pdf
Externe informatie https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/TBGI/Servicedocumentatie/Forms/AllItems.aspx
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Applicatiediensten, Webdiensten
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online