Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Status

Kennismodel Kennismodel EAR
Type String
Geldige waarden Vastgesteld, Agenda, Afgevoerd, Geaccepteerd
Meerdere waarden toegestaan Nee
Weergave op invulformulieren Radiobutton
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Uitleg over de eigenschap

De status van een bepaald object. Betekenis van de geldige waarden:

  • Vastgesteld - Het object is officieel vastgesteld als kader voor het Rijk, door eveneens een officieel orgaan/gremium van de Rijksdienst of van de overkoepelende Nederlandse en/of Internationale overheid.
  • Agenda - Het object is kandidaat voor officieel vaststellen. Een daartoe benoemd proces wordt uitgevoerd, of gaat uitgevoerd worden, teneinde het object wel of niet vast te stellen.
  • Afgevoerd - Het object was ooit vastgesteld, kandidaat voor vaststelling of geaccepteerd, maar is dat nu niet meer.
  • Geaccepteerd - Het object geldt als algemeen geaccepteerd voor het Rijk, zonder dat daarvoor officiële vaststelling benodigd is.

Gebruikt door

Afstemming NORA

Deze eigenschap wordt momenteel (d.d. 18/12/2013) niet gebruikt in het Kennismodel NORA

Pagina's die de eigenschap "Status" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanbodstructurering: Strategische partners binnen het Rijk +Vastgesteld  +
Aansluitvoorwaarden +Afgevoerd  +
Accesscontrol +Geaccepteerd  +
Afnemer +Geaccepteerd  +
Afspraak - Compenseer individueel nadeel +Vastgesteld  +
Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatie +Vastgesteld  +
Afspraak - Gebruik beschikbare bouwstenen +Vastgesteld  +
Afspraak - Gebruik open standaarden +Vastgesteld  +
Afspraak - Geen eigen alternatief bij generiek beschikbare i-diensten +Vastgesteld  +
Afspraak - Ook hergebruik in primair proces +Vastgesteld  +
Afspraak - Organisatie inrichten op basis van concern Rijk +Vastgesteld  +
Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar +Vastgesteld  +
Afspraak - Streven naar gemeenschappelijkheid standaardisatie en hergebruik +Vastgesteld  +
Afspraak - Voorkom dubbelingen door ordening processen en doelgroepen +Vastgesteld  +
Algemene kaders consolidatie datacenters +Vastgesteld  +
Applicatiediensten +Geaccepteerd  +
Applicatieinfrastructuur. +Geaccepteerd  +
Applicatielandschap Rijk +Geaccepteerd  +
Aquo standaard +Vastgesteld  +
ArchiMate +Vastgesteld  +
Archiefbesluit 1995 +Vastgesteld  +
Archiefregeling +Vastgesteld  +
Archiefwet 1995 +Vastgesteld  +
Architectuur +Geaccepteerd  +
Architectuur domein +Geaccepteerd  +
EAR Online