Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Status

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Vastgesteld, Agenda, Afgevoerd, Geaccepteerd
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Radiobutton
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Uitleg over de eigenschap

De status van een bepaald object. Betekenis van de geldige waarden:

 • Vastgesteld - Het object is officieel vastgesteld als kader voor het Rijk, door eveneens een officieel orgaan/gremium van de Rijksdienst of van de overkoepelende Nederlandse en/of Internationale overheid.
 • Agenda - Het object is kandidaat voor officieel vaststellen. Een daartoe benoemd proces wordt uitgevoerd, of gaat uitgevoerd worden, teneinde het object wel of niet vast te stellen.
 • Afgevoerd - Het object was ooit vastgesteld, kandidaat voor vaststelling of geaccepteerd, maar is dat nu niet meer.
 • Geaccepteerd - Het object geldt als algemeen geaccepteerd voor het Rijk, zonder dat daarvoor officiële vaststelling benodigd is.

Gebruikt door

Afstemming NORA

Deze eigenschap wordt momenteel (d.d. 18/12/2013) niet gebruikt in het Kennismodel NORA

{
  "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA",
  "constraints": {
    "type_constraint": "_txt",
    "allowed_values": [
      "Vastgesteld",
      "Agenda",
      "Afgevoerd",
      "Geaccepteerd"
    ]
  }
}
EAR Online