Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Status

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Vastgesteld, Agenda, Afgevoerd, Geaccepteerd
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Radiobutton
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Uitleg over de eigenschap

De status van een bepaald object. Betekenis van de geldige waarden:

  • Vastgesteld - Het object is officieel vastgesteld als kader voor het Rijk, door eveneens een officieel orgaan/gremium van de Rijksdienst of van de overkoepelende Nederlandse en/of Internationale overheid.
  • Agenda - Het object is kandidaat voor officieel vaststellen. Een daartoe benoemd proces wordt uitgevoerd, of gaat uitgevoerd worden, teneinde het object wel of niet vast te stellen.
  • Afgevoerd - Het object was ooit vastgesteld, kandidaat voor vaststelling of geaccepteerd, maar is dat nu niet meer.
  • Geaccepteerd - Het object geldt als algemeen geaccepteerd voor het Rijk, zonder dat daarvoor officiële vaststelling benodigd is.

Gebruikt door

Afstemming NORA

Deze eigenschap wordt momenteel (d.d. 18/12/2013) niet gebruikt in het Kennismodel NORA

Showing 20 pages using this property.
Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "Vastgesteld", "Agenda", "Afgevoerd", "Geaccepteerd" ] } }

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.