Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Afspraak - Streven naar gemeenschappelijkheid standaardisatie en hergebruik

 
Principe.png
EAR Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van:
  • de primaire en ondersteunende bedrijfsvoering van het Rijk,
  • en de dienstverlening van het Rijk vanuit het perspectief van de afnemer.
Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.

Eigenschappen

ID Atlas02
Stelling Als verscheidenheid niet absoluut noodzakelijk is, wordt nadrukkelijk gestreefd naar gemeenschappelijkheid, standaardisatie en hergebruik.
Toelichting rationale Met de concerngedachte streeft de Rijksdienst naar maximalisering van haar efficiency. Daarmee maakt ze capaciteit (geld, mensen en middelen) vrij die ingezet kan worden op verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van haar primaire dienstverlening. Het Rijk als concern impliceert daarom een zo hoog mogelijke eenheid (uniformiteit) in de wijze waarop de taken (diensten) van de RD-organisaties worden bestuurd en georganiseerd naar mensen en middelen. Een RD-organisatie onderscheid zich alleen van collega-organisaties door de unieke expertise die ze heeft met betrekking tot een deel van het takenpakket van de Rijksdienst. Als het gaat om zaken als organisatiestructuur, gebruik van voorzieningen, ondersteuning van primaire bedrijfsfuncties, etc. hanteert de Rijksdienst een uniforme architectuur.
Toelichting implicaties Het Bedrijfsfunctiemodel Rijksdienst vormt samen met de Enterprise Architectuur Rijksdienst een belangrijke basis waarlangs rijksdienstorganisaties hun organisatie inrichten. Door uit te gaan van deze uniforme basis, wordt invulling gegeven aan de concerngedachte van de Rijksdienst.
Atlas Ja
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/03
Versiebeheer 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Afspraak - Streven naar gemeenschappelijkheid standaardisatie en hergebruik Realiseert
Afspraak - Streven naar gemeenschappelijkheid standaardisatie en hergebruik Geabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online