Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Maximale efficiency

 
Doel.png
Een doel of beleidsuitspraak beschrijft een voor het Rijk na te streven (eind)situatie. De doelen en beleidsuitspraken zijn altijd afgeleid van 'Strategisch bronmateriaal' (categorie 'Bron') en staan niet op zichzelf.

Eigenschappen

IDRD01
StellingMinimaliseren van materiële en immateriële kosten, met behoud van kwaliteit en productiviteit.
Toelichting rationaleEen efficiënte overheid is om verschillende redenen nodig:
  1. De economische crisis heeft de financiële situatie van de overheid sterk verslechterd. Maatregelen zijn nodig om de overheidsuitgaven te beperken.
  2. Op langere termijn zal de omvang van de beroepsbevolking afnemen. De overheid moet daarom minder beslag op beschikbare arbeidscapaciteit gaan leggen.
  3. De overheid moet ruimte scheppen voor maatschappelijke dynamiek die ondersteuning biedt aan verantwoordelijkheid en zelfoplossend vermogen.
De overheid moet daarbij het vermogen hebben om flexibel en wendbaar te voldoen aan wisselende eisen en veranderende omstandigheden. Bij dit alles staat voorop dat de kwaliteit van de dienstverlening overeind blijft.
Type uitspraakDoel
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2011/02/14

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Maximale efficiencyGeabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Afspraak - Compenseer individueel nadeel (Basisprincipe)RealiseertMaximale efficiency
Afspraak - Geen eigen alternatief bij generiek beschikbare i-diensten (Basisprincipe)RealiseertMaximale efficiency
Afspraak - Ook hergebruik in primair proces (Basisprincipe)RealiseertMaximale efficiency
Afspraak - Streven naar gemeenschappelijkheid standaardisatie en hergebruik (Basisprincipe)RealiseertMaximale efficiency


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:09.