Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Maximale efficiency

 
Doel.png
Een doel of beleidsuitspraak beschrijft een voor het Rijk na te streven (eind)situatie. De doelen en beleidsuitspraken zijn altijd afgeleid van 'Strategisch bronmateriaal' (categorie 'Bron') en staan niet op zichzelf.

Eigenschappen

ID RD01
Stelling Minimaliseren van materiële en immateriële kosten, met behoud van kwaliteit en productiviteit.
Toelichting rationale Een efficiënte overheid is om verschillende redenen nodig:
  1. De economische crisis heeft de financiële situatie van de overheid sterk verslechterd. Maatregelen zijn nodig om de overheidsuitgaven te beperken.
  2. Op langere termijn zal de omvang van de beroepsbevolking afnemen. De overheid moet daarom minder beslag op beschikbare arbeidscapaciteit gaan leggen.
  3. De overheid moet ruimte scheppen voor maatschappelijke dynamiek die ondersteuning biedt aan verantwoordelijkheid en zelfoplossend vermogen.
De overheid moet daarbij het vermogen hebben om flexibel en wendbaar te voldoen aan wisselende eisen en veranderende omstandigheden. Bij dit alles staat voorop dat de kwaliteit van de dienstverlening overeind blijft.
Type uitspraak Doel
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2011/02/14

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Maximale efficiency Geabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Afspraak - Compenseer individueel nadeel (Basisprincipe) Realiseert Maximale efficiency
Afspraak - Geen eigen alternatief bij generiek beschikbare i-diensten (Basisprincipe) Realiseert Maximale efficiency
Afspraak - Ook hergebruik in primair proces (Basisprincipe) Realiseert Maximale efficiency
Afspraak - Streven naar gemeenschappelijkheid standaardisatie en hergebruik (Basisprincipe) Realiseert Maximale efficiency


EAR Online