Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Programma Compacte Rijksdienst - Brief 2K

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID CRD - Brief 2K
Beschrijving

In het regeerakkoord is onder de aanduiding “kleinere overheid” een ombuiging opgenomen van 6, 14 miljard euro in 2015 en 6, 56 miljard euro structureel. Het realiseren van deze ambitie vraagt om een compacte overheid. Dit raakt alle overheidslagen: rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Dit uitvoeringsprogramma gaat in op het onderdeel compacte rijksdienst.
Toelichting Het kabinet bouwt met dit uitvoeringsprogramma voort op de fundamenten die zijn gelegd met het Programma Vernieuwing Rijksdienst, dat uitvoering heeft gegeven aan de nota Vernieuwing Rijksdienst. In het kader van dit programma is sinds 2007 rijksbreed gewerkt aan een kleinere en een betere overheid.
Contactpersoon

Bestuursondersteuning Bestuurszaken

DGOBR
Publicatiedatum 2011-02-14
Organisatie Ministerie BZK
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst
Informatiseringsdomein I-domein totaal


Elementrelaties

Programma Compacte Rijksdienst - Brief 2K legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Afspraak - Geen eigen alternatief bij generiek beschikbare i-diensten Geabstraheerd van bron Programma Compacte Rijksdienst - Brief 2K
Afspraak - Streven naar gemeenschappelijkheid standaardisatie en hergebruik Geabstraheerd van bron Programma Compacte Rijksdienst - Brief 2K
Maximale efficiency Geabstraheerd van bron Programma Compacte Rijksdienst - Brief 2K
Wendbaarheid en flexibiliteit Geabstraheerd van bron Programma Compacte Rijksdienst - Brief 2K
EAR Online