Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Wendbaarheid en flexibiliteit

 
Doel.png
Een doel of beleidsuitspraak beschrijft een voor het Rijk na te streven (eind)situatie. De doelen en beleidsuitspraken zijn altijd afgeleid van 'Strategisch bronmateriaal' (categorie 'Bron') en staan niet op zichzelf.

Eigenschappen

IDRD02
StellingDe Rijksdienst streeft naar maximale flexibiliteit en wendbaarheid.
Toelichting rationaleWisselende eisen en veranderende maatschappelijke en politieke omstandigheden, trekken geregeld een zware wissel op de organisatie van de Rijksdienst. Oorspronkelijke organisatiestructuren, werkwijzen en personeelsbeleid passen niet meer bij de onder invloed van onder andere digitalisering en globalisering, steeds sneller veranderende maatschappij. Adequaat aanpassingsvermogen vergt flexibiliteit en wendbaarheid.

Om slagvaardig te zijn moet de rijksdienst daarom meer als concern gaan functioneren, i.p.v. langs de parallelle lijnen van zelfstandige departementen. Dat betekent bijvoorbeeld dat:

  • we vergelijkbaar werk niet meervoudig per departement uitvoeren, maar inrichten als dienst die elk departement kan afnemen van een aanbieder;
  • we beter interdepartementaal samenwerken;
  • we dienstverlening aan burgers niet versnipperd organiseren.
Type uitspraakVertrekpunt
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Wendbaarheid en flexibiliteitGeabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatie (Basisprincipe)RealiseertWendbaarheid en flexibiliteit
Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar (Basisprincipe)RealiseertWendbaarheid en flexibiliteit

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:15.