Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Wendbaarheid en flexibiliteit

 
Doel.png
Een doel of beleidsuitspraak beschrijft een voor het Rijk na te streven (eind)situatie. De doelen en beleidsuitspraken zijn altijd afgeleid van 'Strategisch bronmateriaal' (categorie 'Bron') en staan niet op zichzelf.

Eigenschappen

ID RD02
Stelling De Rijksdienst streeft naar maximale flexibiliteit en wendbaarheid.
Toelichting rationale Wisselende eisen en veranderende maatschappelijke en politieke omstandigheden, trekken geregeld een zware wissel op de organisatie van de Rijksdienst. Oorspronkelijke organisatiestructuren, werkwijzen en personeelsbeleid passen niet meer bij de onder invloed van onder andere digitalisering en globalisering, steeds sneller veranderende maatschappij. Adequaat aanpassingsvermogen vergt flexibiliteit en wendbaarheid.

Om slagvaardig te zijn moet de rijksdienst daarom meer als concern gaan functioneren, i.p.v. langs de parallelle lijnen van zelfstandige departementen. Dat betekent bijvoorbeeld dat:

  • we vergelijkbaar werk niet meervoudig per departement uitvoeren, maar inrichten als dienst die elk departement kan afnemen van een aanbieder;
  • we beter interdepartementaal samenwerken;
  • we dienstverlening aan burgers niet versnipperd organiseren.
Type uitspraak Vertrekpunt
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Wendbaarheid en flexibiliteit Geabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatie (Basisprincipe) Realiseert Wendbaarheid en flexibiliteit
Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar (Basisprincipe) Realiseert Wendbaarheid en flexibiliteit
EAR Online