Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Vernieuwing Rijksdienst (nota)

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Vernieuwing Rijksdienst (nota)
Beschrijving Een rijksdienst die beter beleid maakt, minder verkokerd is, efficiënter werkt en in omvang kleiner is. Dat is de kern van de Nota Vernieuwing Rijksdienst (VRD). De nota bevat het programma waarmee het kabinet invulling geeft aan de doelstelling uit het coalitieakkoord om het functioneren van de overheid te verbeteren en tegelijkertijd te komen tot een forse afslanking van de rijksdienst.
Publicatiedatum 2007-09-25
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Vernieuwing Rijksdienst
Informatiseringsdomein Overig


Elementrelaties

Vernieuwing Rijksdienst (nota) legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatie Geabstraheerd van bron Vernieuwing Rijksdienst (nota)
Wendbaarheid en flexibiliteit Geabstraheerd van bron Vernieuwing Rijksdienst (nota)
EAR Online