Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Hervormingsagenda Rijksdienst

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Hervormingsagenda Rijksdienst
Beschrijving

Hervormingsagenda Rijksdienst: dienstverlenend, slagvaardig, kostenbewust. De Hervormingsagenda beoogt een bijdrage te leveren aan drie bredere doelstellingen voor de rijksdienst:

  • Het leveren van goede dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen;
  • Het vergroten van de slagvaardigheid en het verminderen van overbodige bureaucratie;
  • Het verminderen van de apparaatskosten van de rijksdienst.
.
Publicatiedatum 2013-05-22
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) kamerstuk 31490-119


Elementrelaties

Hervormingsagenda Rijksdienst legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Afspraak - Organisatie inrichten op basis van concern Rijk Geabstraheerd van bron Hervormingsagenda Rijksdienst
Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar Geabstraheerd van bron Hervormingsagenda Rijksdienst
Afspraak - Voorkom dubbelingen door ordening processen en doelgroepen Geabstraheerd van bron Hervormingsagenda Rijksdienst
Betere dienstverlening Geabstraheerd van bron Hervormingsagenda Rijksdienst
WPD: Flexibele werkruimte Geabstraheerd van bron Hervormingsagenda Rijksdienst
WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- Apparatuuronafhankelijk Geabstraheerd van bron Hervormingsagenda Rijksdienst
Wendbaarheid en flexibiliteit Geabstraheerd van bron Hervormingsagenda Rijksdienst
EAR Online