Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Hervormingsagenda Rijksdienst

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDHervormingsagenda Rijksdienst
BeschrijvingHervormingsagenda Rijksdienst: dienstverlenend, slagvaardig, kostenbewust. De Hervormingsagenda beoogt een bijdrage te leveren aan drie bredere doelstellingen voor de

rijksdienst:

  • Het leveren van goede dienstverlening aan burgers,bedrijven en instellingen;
  • Het vergroten van de slagvaardigheid en het verminderen van overbodige bureaucratie;
  • Het verminderen van de apparaatskosten van de rijksdienst.
.
Publicatiedatum2013/05/22
Type BronAfspraak
StatusVastgesteld
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t)kamerstuk 31490-119

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Afspraak - Organisatie inrichten op basis van concern Rijk (Basisprincipe)Geabstraheerd van bronHervormingsagenda Rijksdienst
Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar (Basisprincipe)Geabstraheerd van bronHervormingsagenda Rijksdienst
Afspraak - Voorkom dubbelingen door ordening processen en doelgroepen (Basisprincipe)Geabstraheerd van bronHervormingsagenda Rijksdienst
Betere dienstverlening (Doel)Geabstraheerd van bronHervormingsagenda Rijksdienst
WPD: Flexibele werkruimte (Afgeleid principe)Geabstraheerd van bronHervormingsagenda Rijksdienst
WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- Apparatuuronafhankelijk (Afgeleid principe)Geabstraheerd van bronHervormingsagenda Rijksdienst
Wendbaarheid en flexibiliteit (Doel)Geabstraheerd van bronHervormingsagenda Rijksdienst

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:09.